"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Gruppbild av forskningsnätverket Mauritiusstudierna.

Bild: Stefan Söderberg

Mauritiusstudierna

Forskarnätverk Mauritiusstudierna initierades av WHO som ett samarbete mellan International Diabetes Institute (IDI) i Australien och hälsovårdsdepartementet i Mauritius. Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet har fått förtroendet att förvalta och analysera data från Mauritius hälsoundersökningar.

Mauritius med Rodrigues är en ögrupp i Indiska Oceanen. Stora förändringar har skett under de senaste 50 åren med förändrad livsstil inklusive minskad fysisk aktivitet och introduktion av västerländsk kost. Sjukdomspanoramat har gått från hög spädbarnsdödlighet och infektioner till livsstilssjukdomar som kardiovaskulär sjukdom och typ 2 diabetes.

Befolkningen är ättlingar till immigranter från Afrika, Sydasien och Kina, dvs ca 60% av jordens befolkning representeras. Mauritius är sannolikt det enda utvecklingsland som följt och följer utvecklingen av livsstilssjukdomar (NCD, non-communicable diseases) över lång tid.

I mitten av åttiotalet initierade Mauritius regering i samarbete med WHO och externa experter en studie över förekomst av diabetes och kardiovaskulär sjukdom. Sju populationsbaserade studier har därefter genomförts (mellan 1987 och 2021) med cirka 39 000 (!) undersökningstillfällen, och avsikten är att upprepa studien vart femte år. Deltagarnas etnicitet är 71% sydasiater (Indien/Pakistan), 24% kreoler (Afrika) och 5% kineser, vilket speglar befolkningssammansättningen väl. Alla tidigare deltagare följdes upp 2007, och 92% återfanns. Motsvarande studier genomförs också på grannön Rodrigues, där flertalet innevånare har afrikanskt ursprung; cirka 9 700 undersökningstillfällen och vid uppföljningen 2010 återfanns 97%.

Vid varje studie ingick enkät, antropometri, blodtryck, oralt glukostoleranstest (OGTT) och biokemi. Sammanlagt har cirka 25 000 EKG registrerats på alla deltagare 35 år och äldre, och samtliga har kodats enligt Minnesotakod och hypertrofikriterier i Kaunas, Litauen.

Studien administrerades initialt från the International Diabetes Institute (IDI) i Australien under ledning av Professor Paul Zimmet (hedersdoktor vid Umeå universitet 2022), tillsammans med Professor Jaakko Tuomilehto (Finland) och Professor George Alberti (Storbritannien). Idag finansieras och administreras studierna av hälsovårdsdepartement i Mauritius, och leds av Dr Sudhir Kowlessur.

Professor Stefan Söderberg vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin kom första gången i kontakt med studien i samband med post-doc hos Professor Paul Zimmet 2001-2002. Söderberg har därefter fortsatt att arbeta med både genomförande av studien och analys av data. Sedan några år har Umeå universitet och Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin fått förtroendet att förvalta och analysera alla data genererade i dessa studier.

Publikationer

Publikationer i internationella vetenskapliga tidskrifter baserat på Mauritiusstudien sedan 2004

 1. Söderberg S, Zimmet P, Tuomilehto J, de Courten M, Dowse GK, Chitson P, Stenlund H, Gareeboo H, Alberti KG, Shaw J. High incidence of type 2 diabetes and increasing conversion rates from impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance to diabetes in Mauritius. J Intern Med. 2004;256:37-47. doi: 10.1111/j.1365-2796.2004.01336.x
 2. Söderberg S. [Snabbt ökande prevalens av diabetes på Mauritius varslar om en epidemi bland en stor del av jordens befolkning]. Lakartidningen. 2005;102:631.
 3. Söderberg S, Zimmet P, Tuomilehto J, de Courten M, Dowse GK, Chitson P, Gareeboo H, Alberti KG, Shaw JE. Increasing prevalence of Type 2 diabetes mellitus in all ethnic groups in Mauritius. Diabet Med. 2005;22:61-68. doi: 10.1111/j.1464-5491.2005.01366.x
 4. Tapp RJ, Zimmet PZ, Harper CA, McCarty DJ, Chitson P, Tonkin AM, Soderberg S, Taylor HR, Alberti KG, Tuomilehto J, et al. Six year incidence and progression of diabetic retinopathy: results from the Mauritius diabetes complication study. Diabetes Res Clin Pract. 2006;73:298-303. doi: 10.1016/j.diabres.2006.02.009
 5. Cameron AJ, Zimmet PZ, Soderberg S, Alberti KG, Sicree R, Tuomilehto J, Chitson P, Shaw JE. The metabolic syndrome as a predictor of incident diabetes mellitus in Mauritius. Diabet Med. 2007;24:1460-1469. doi: 10.1111/j.1464-5491.2007.02288.x
 6. Cameron AJ, Boyko EJ, Sicree RA, Zimmet PZ, Söderberg S, Alberti KG, Tuomilehto J, Chitson P, Shaw JE. Central obesity as a precursor to the metabolic syndrome in the AusDiab study and Mauritius. Obesity (Silver Spring). 2008;16:2707-2716. doi: 10.1038/oby.2008.412
 7. Nan H, Qiao Q, Soderberg S, Pitkaniemi J, Zimmet P, Shaw J, Alberti G, Uusitalo U, Pauvaday V, Chitson P, et al. Serum uric acid and incident diabetes in Mauritian Indian and Creole populations. Diabetes Res Clin Pract. 2008;80:321-327. doi: 10.1016/j.diabres.2008.01.002
 8. Nyamdorj R, Qiao Q, Soderberg S, Pitkaniemi J, Zimmet P, Shaw J, Alberti G, Nan H, Uusitalo U, Pauvaday V, et al. Comparison of body mass index with waist circumference, waist-to-hip ratio, and waist-to-stature ratio as a predictor of hypertension incidence in Mauritius. J Hypertens. 2008;26:866-870. doi: 10.1097/HJH.0b013e3282f624b7
 9. Gao WG, Qiao Q, Pitkaniemi J, Wild S, Magliano D, Shaw J, Soderberg S, Zimmet P, Chitson P, Knowlessur S, et al. Risk prediction models for the development of diabetes in Mauritian Indians. Diabet Med. 2009;26:996-1002. doi: 10.1111/j.1464-5491.2009.02810.x
 10. Nyamdorj R, Qiao Q, Soderberg S, Pitkaniemi JM, Zimmet PZ, Shaw JE, Alberti KG, Pauvaday VK, Chitson P, Kowlessur S, et al. BMI compared with central obesity indicators as a predictor of diabetes incidence in Mauritius. Obesity (Silver Spring). 2009;17:342-348. doi: 10.1038/oby.2008.503
 11. Zhang L, Qiao Q, Tuomilehto J, Hammar N, Janus ED, Soderberg S, Mohan V, Ramachandran A, Dong YH, Lam TH, et al. Blood lipid levels in relation to glucose status in seven populations of Asian origin without a prior history of diabetes: the DECODA study. Diabetes Metab Res Rev. 2009;25:549-557. doi: 10.1002/dmrr.994
 12. Lilja M, Rolandsson O, Shaw JE, Pauvaday V, Cameron AJ, Tuomilehto J, Alberti KG, Zimmet PZ, Soderberg S. Higher leptin levels in Asian Indians than Creoles and Europids: a potential explanation for increased metabolic risk. Int J Obes (Lond). 2010;34:878-885. doi: 10.1038/ijo.2010.19
 13. Magliano DJ*, Söderberg S*, Zimmet PZ, Cartensen B, Balkau B, Pauvaday V, Kowlessur S, Tuomilehto J, Alberti KG, Shaw JE. Mortality, all-cause and cardiovascular disease, over 15 years in multiethnic mauritius: impact of diabetes and intermediate forms of glucose tolerance. *Shared first. Diabetes Care. 2010;33:1983-1989. doi: 10.2337/dc10-0312
 14. Nyamdorj R, Pitkaniemi J, Tuomilehto J, Hammar N, Stehouwer CD, Lam TH, Ramachandran A, Janus ED, Mohan V, Soderberg S, et al. Ethnic comparison of the association of undiagnosed diabetes with obesity. Int J Obes (Lond). 2010;34:332-339. doi: 10.1038/ijo.2009.225
 15. Zhang L, Qiao Q, Tuomilehto J, Janus ED, Lam TH, Ramachandran A, Mohan V, Stehouwer CD, Dong Y, Nakagami T, et al. Distinct ethnic differences in lipid profiles across glucose categories. J Clin Endocrinol Metab. 2010;95:1793-1801. doi: 10.1210/jc.2009-2348
 16. Harding JL, Soderberg S, Shaw JE, Zimmet PZ, Pauvaday V, Kowlessur S, Tuomilehto J, Alberti KG, D JM. All-cause cancer mortality over 15 years in multi-ethnic Mauritius: the impact of diabetes and intermediate forms of glucose tolerance. Int J Cancer. 2012;131:2385-2393. doi: 10.1002/ijc.27503
 17. Magliano DJ, Söderberg S, Zimmet PZ, Chen L, Joonas N, Kowlessur S, Larhubarbe J, Gaoneadry D, Pauvaday V, Tuomilehto J, et al. Explaining the increase of diabetes prevalence and plasma glucose in Mauritius. Diabetes Care. 2012;35:87-91. doi: 10.2337/dc11-0886
 18. Cameron AJ, Magliano DJ, Soderberg S. A systematic review of the impact of including both waist and hip circumference in risk models for cardiovascular diseases, diabetes and mortality. Obes Rev. 2013;14:86-94. doi: 10.1111/j.1467-789X.2012.01051.x
 19. Hare MJ, Magliano DJ, Zimmet PZ, Soderberg S, Joonas N, Pauvaday V, Larhubarbe J, Tuomilehto J, Kowlessur S, Alberti KG, et al. Glucose-independent ethnic differences in HbA1c in people without known diabetes. Diabetes Care. 2013;36:1534-1540. doi: 10.2337/dc12-1210
 20. Cameron AJ, Soderberg S, Magliano DJ. Comment on 'General and abdominal obesity parameters and their combination in relation to mortality: a systematic review and meta-regression analysis'. Eur J Clin Nutr. 2014;68:140. doi: 10.1038/ejcn.2013.187
 21. Tanamas SK, Magliano DJ, Balkau B, Tuomilehto J, Kowlessur S, Soderberg S, Zimmet PZ, Shaw JE. The performance of diabetes risk prediction models in new populations: the role of ethnicity of the development cohort. Acta Diabetol. 2015;52:91-101. doi: 10.1007/s00592-014-0607-x
 22. Tabesh M, Shaw JE, Zimmet PZ, Soderberg S, Kowlessur S, Timol M, Joonas N, Alberti GMM, Tuomilehto J, Shaw BJ, et al. Meeting American Diabetes Association diabetes management targets: trends in Mauritius. Diabet Med. 2017;34:1719-1727. doi: 10.1111/dme.13447
 23. Kowlessur S, Hu Z, Heecharan J, Wang J, Dai J, Tuomilehto JO, Soderberg S, Zimmet P, Barengo NC. Predictors of Hypertension in Mauritians with Normotension and Prehypertension at Baseline: A Cohort Study. Int J Environ Res Public Health. 2018;15. doi: 10.3390/ijerph15071394
 24. Tabesh M, Shaw JE, Zimmet PZ, Soderberg S, Koye DN, Kowlessur S, Timol M, Joonas N, Sorefan A, Gayan P, et al. Association between type 2 diabetes mellitus and disability: What is the contribution of diabetes risk factors and diabetes complications? Journal of diabetes. 2018;10:744-752. doi: 10.1111/1753-0407.12659
 25. Taki H, Tuomilehto J, Zimmet P, Tamosiunas A, Kowlessur S, Magliano DJ, Shaw JE, Soderberg S*, Nilsson U*. Left ventricular hypertrophy: an ECG-based study of prevalence and risk factors in a multiethnic population. Shared last. Open Heart. 2023;10. doi: 10.1136/openhrt-2023-002495
 

Koordinator

Stefan Söderberg
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 00 00

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Senast uppdaterad: 2024-05-08