Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 december 2020)

printicon
Personalbild Anders Blomberg

Anders Blomberg

Professor och specialistläkare inom intern- och lungmedicin. Avdelningschef för Avdelningen för medicin.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor, överläkare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för medicin, Lungmedicin Roll: Avdelningschef
Plats
By 10, lungmedicin, Norrlands Universitetssjukhus

Jag är uppvuxen i Hedemora i södra Dalarna och tog läkarexamen vid Uppsala universitet 1986. Efter läkarlegitimation 1988 blev jag specialist i internmedicin 1993 och i lungmedicin 1995.

Efter att 1993 ha flyttat till Umeå, började jag forskarutbildning inom lungmedicin och disputerade 1998 på en avhandling som studerade vilka effekter vanliga luftföroreningar som kvävedioxid, ozon och dieselavgaser har på inflammation i luftvägarna. Efter post doc-studier i samverkan med forskare på St. Thomas’ Hospital i London, blev jag docent i lungmedicin 2004 och erhöll 2008-2010 Lars Werkös högre forskartjänst via Hjärt-Lungfonden. Sedan 2011 är jag professor i lungmedicin vid Umeå universitet och arbetar kliniskt som överläkare vid Medicincentrum, Lung- och allergisektionen.

Min forskning inkluderade initialt framför allt studier av olika luftföroreningars effekter i luftvägarna, men under resans gång ökade även intresset för kopplingen luftföroreningar - hjärta och kärl, och en rad innovativa studier där de akuta effekterna på blodkärlens förmåga att vidga sig genomfördes på såväl friska yngre individer som patienter med stabil kranskärlssjukdom. Under senare år har även andra luftföroreningar såsom vedrök och e-cigarettånga inkluderats i forskningen.

Ett annat viktigt forskningsområde för mig är folksjukdomen kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, som även den är vanligast förekommande i samband med en ”luftförorening”, nämligen tobaksrökning. Här har en rad studier undersökt mönstret av inflammatoriska celler i luftvägarna hos patienter med KOL med olika sjukdomsbild, tillsammans med bestämning av biomarkörer i blod och luftvägar samt betydelsen av ett accelererat åldrande vid KOL. När det gäller KOL-forskningen, har ett mycket fruktbart samarbete etablerats med OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom I Norrbotten), där man följt en stor grupp individer med KOL och kontroller sedan 15 år tillbaka med årlig undersökning av bland annat lungfunktion.

Jag är sedan 2013 medlem i den nationella styrgruppen för Swedish CArdioPulmonary BioImage Study (SCAPIS), som undersökt hjärt-, kärl- och lunghälsa hos 30 000 svenskar mellan 50-64 år. I SCAPIS har jag även fungerat som lokal principal investigator (PI) för SCAPIS i Umeå.

Under 2020 har jag även engagerat mig i studier av Covid-19 och tillsammans med forskare i Umeå och Örebro visat att den klara gelé, som identifierats i lungorna hos individer som avlidit i svår lungsvikt pga Covid-19, utgörs av hyaluronan. Hyaluronan består av en lång sockerkedja och har stor förmåga att binda vatten, och när hyaluronan bildas i stor mängd lungorna vid Covid-19, fylls dessa med en gelatinös vätska som försvårar andningen. Denna upptäckt kan möjligen få betydelse för behandlingen vid svår Covid-19, och ytterligare studier inom detta område pågår.

Vidare är jag medlem av Hjärt-Lungfondens forskningsråd och sedan 2019 avdelningschef och stf prefekt vid institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, avdelningen för medicin.

2020
Journal of Pain and Symptom Management, Elsevier 2020, Vol. 60, (5) : 968-975
Ekström, Magnus P.; Bornefalk, Hans; Sköld, C. Magnus; et al.
2020
Journal of Breath Research, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2020, Vol. 14, (4)
Ghorbani, Ramin; Blomberg, Anders; Schmidt, Florian M.
2020
Journal of Biological Chemistry
Hellman, Urban; Karlsson, Mats G.; Engström-Laurent, Anna; et al.
2020
BMC Medical Informatics and Decision Making, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Holmner, Åsa; Öhberg, Fredrik; Wiklund, Urban; et al.
2020
European Respiratory Journal, EUROPEAN RESPIRATORY SOC JOURNALS LTD 2020, Vol. 56, (2)
Malinovschi, Andrei; Zhou, Xingwu; Bake, Bjorn; et al.
2020
Respiratory Research, BioMed Central 2020, Vol. 21, (1)
Nilsson, Ulf; Mills, Nicholas L.; McAllister, David A.; et al.
2019
Respiratory Research, BioMed Central 2019, Vol. 20, (1)
Behndig, Annelie F.; Mirgorodskaya, Ekaterina; Blomberg, Anders; et al.
2019
European Respiratory Journal, European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Ekstrom, Magnus; Blomberg, Anders; Bergstrom, Goran; et al.
2019
Thorax, BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 74, (10) : 958-964
Ekström, Magnus; Blomberg, Anders; Bergström, Göran; et al.
2019
BMJ Open Respiratory Research, BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 6, (1)
Ekström, Magnus; Bornefalk, Hans; Sköld, Magnus; et al.
2019
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Eriksson Ström, Jonas; Pourazar, Jamshid; Linder, Robert; et al.
2019
COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Taylor & Francis 2019, Vol. 16, (3–4) : 272-277
Fischer, Alexandra; Johansson, Ingegerd; Blomberg, Anders; et al.
2019
European Respiratory Journal, European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Frølich, Andreas; Kumar, Abhinav; Bicer, Elif Melis; et al.
2019
European Respiratory Journal, European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Hansson, Alva; Rankin, Gregory; Uski, Oskari; et al.
2019
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Lagrange, Eva; Nilsson, Ulf; Hedman, Linnea; et al.
2019
Journal of Leukocyte Biology, Society for Leukocyte Biology 2019, Vol. 105, (4) : 797-807
Lepzien, Rico; Rankin, Gregory; Pourazar, Jamshid; et al.
2019
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Muala, Ala; Österdahl, Rebecka; Sehlstedt, Maria; et al.
2019
Heart & Lung, Elsevier 2019, Vol. 48, (2) : 148-154
Nilsson, Ulf; Kanerud, Isabel; Diamant, Ulla-Britt; et al.
2019
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Pourazar, Jamshid; Sehlstedt, Maria; Rankin, Gregory; et al.
2019
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Sandin, Petra; Johansson, Sara; Backman, Helena; et al.
2019
European Respiratory Journal, European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Sehlstedt, Maria; Muala, Ala; Pourazar, Jamshid; et al.
2019
BMJ Open Respiratory Research, BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 6, (1)
Sundh, Josefin; Bornefalk, Hans; Sköld, Carl Magnus; et al.
2019
BMC Pulmonary Medicine, BMC 2019, Vol. 19
Sundh, Josefin; Bornefalk-Hermansson, Anna; Ahmadi, Zainab; et al.
2019
Journal of the American College of Cardiology, ELSEVIER SCIENCE INC 2019, Vol. 73, (9) : 13-13
Söderberg, Stefan; Ahlström, Håkan; Blomberg, Anders; et al.
2019
Sleep Medicine, Elsevier 2019, Vol. 64 : S442-S442
Zou, D.; Wennman, H.; Ekblom, Ö.; et al.
2019
Sleep and Breathing, Springer Berlin/Heidelberg 2019, Vol. 23, (1) : 319-326
Zou, Ding; Wennman, Heini; Ekblom, Örjan; et al.
2018
Respiratory Research, BMC 2018, Vol. 19
Eriksson Ström, Jonas; Pourazar, Jamshid; Linder, Robert; et al.
2018
Frontiers in Physiology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 9
Ghorbani, Ramin; Blomberg, Anders; Schmidt, Florian M.
2018
Analytica Chimica Acta, Elsevier 2018, Vol. 1018 : 62-69
Gouveia-Figueira, Sandra C.; Karimpour, Masoumeh; Bosson, Jenny A.; et al.
2018
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2018, Vol. 52
Lepzien, Rico; Rankin, Gregory; Pourazar, Jamshid; et al.
2018
Respiratory Research, London: BioMed Central 2018, Vol. 19
Linder, Robert; Rönmark, Eva; Pourazar, Jamshid; et al.
2018
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2018, Vol. 52
Nilsson, Ulf; Blomberg, Anders; Mills, Nicholas; et al.
2018
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, American Thoraric Society 2018, Vol. 197
Uski, O.; Rankin, Gregory; Lindgren, R.; et al.
2018
European Respiratory Journal, European Respiratory Society 2018, Vol. 52
Wadell, Karin; Wiklund, Urban; Öhberg, Fredrik; et al.
2017
Frontiers in Immunology, FRONTIERS MEDIA SA 2017, Vol. 8
Baharom, Faezzah; Rankin, Gregory; Blomberg, Anders; et al.
2017
Jove-journal pf visualized experiments, Cambridge: MyJoVE Corp. 2017, (119)
Baharom, Faezzah; Rankin, Gregory; Scholz, Saskia; et al.
2017
The Lancet Respiratory Medicine, Vol. 5, (5) : 445-455
Cullinan, Paul; Muñoz, Xavier; Suojalehto, Hille; et al.
2017
Analytical and Bioanalytical Chemistry, SPRINGER HEIDELBERG 2017, Vol. 409, (11) : 2967-2980
Gouveia-Figueira, Sandra; Karimpour, Masoumeh; Bosson, Jenny A.; et al.
2017
PLoS ONE, Vol. 12, (2)
Hendrikx, Tijn; Sundqvist, Martin; Sandström, Herbert; et al.
2017
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, Elsevier 2017, Vol. 13, (8) : 2517-2521
Kumar, Abhinav; Bicer, Elif Melis; Pfeffer, Paul; et al.
2017
European Clinical Respiratory Journal, Taylor & Francis 2017, Vol. 4
Lindberg, Anne; Linder, Robert; Backman, Helena; et al.
2017
The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Dove Medical Press 2017, Vol. 12 : 2507-2514
Nilsson, Ulf; Blomberg, Anders; Johansson, Bengt; et al.
2017
PLoS Pathogens, Public library science 2017, Vol. 13, (6)
Scholz, Saskia; Baharom, Faezzah; Rankin, Gregory; et al.
2017
The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, DOVE MEDICAL PRESS LTD 2017, Vol. 12 : 973-980
Toren, K.; Bake, B.; Olin, A-C; et al.
2016
Journal of Immunology, Vol. 196, (11) : 4498-4509
Baharom, Faezzah; Thomas, Saskia; Rankin, Gregory; et al.
2016
Thorax, Vol. 71, (1) : 35-44
Carlsten, Chris; Blomberg, Anders; Pui, Mandy; et al.
2016
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, Vol. 12, (4) : 1033-1043
Kumar, Abhinav; Bicer, Elif Melis; Morgan, Anna Babin; et al.
2016
European Heart Journal, Oxford University Press 2016, Vol. 37 : 550-551
Langrish, J. P.; Unosson, Jon; Pourazar, Jamshid; et al.

Jag har hittills handlett 17 doktorander till doktorsexamen, varav sex som huvudhandledare, och handleder för närvarande ytterligare fem doktorander.