"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kardiologi

Kardiologi är studien av hjärtat och dess sjukdomar. Forskningen fokuserar på att förstå hjärtats funktion och hur det kan påverkas av sjukdomar som hjärtsvikt, hjärtinfarkt och hjärtrytmrubbningar. Forskare undersöker också hur livsstilsfaktorer som kost och motion kan påverka hjärtat och hur man kan förbättra behandlingsmetoder. Syftet med kardiologisk forskning är att förbättra människors hjärthälsa genom att förstå hjärtats sjukdomar och utveckla effektiva behandlingar.

Nyheter

Tobias Eriksson, Annika Johansson
VIPVIZA 10 ÅR – Så ska visualisering av blodkärl och motiverande samtal förändra våra levnadsvanor

Påverkar deltagarnas nyvunna insikter om skicket på de egna blodkärlen deras levnadsvanor och kärlhälsa?

Stiliserad bild av hjärta med frekvenskurva
Ökad risk att hjärtats rytm rubbas efter covid-19

Den som varit sjuk i covid-19 har större risk att drabbas av rubbad hjärtrytm, visar ny stor studie.

Eva-Lotta Glader prisas för viktig gärning inom internmedicin

Universitetslektor och överläkare vid Folkhälsa och klinisk medicin har fått SIM:s stora pris för 2023.

Forskargrupper

Mattias Brunström forskargrupp

Undersöker riskfaktorer för att drabbas av hjärtkärlsjukdom med fokus på diagnostik, prognos och behandling.

Centrum för kardiovaskulär genetik

Samarbete mellan fyra avd. vid NUS - kliniskt arbete och forskning på familjer med ärftlig hjärtkärlsjukdom.

Amyloidoscentrum

Bedriver preklinisk och klinisk forskning kring sjukdomen Transtyretinamyloidos (Skelleftesjukan).

Chorell Research Lab

Fokuserar på fetma-relaterad sjuklighet och dess koppling till typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom.

 

Högt tryck i lungan - därför blir du andfådd

Stefan Söderberg berättar om en ovanlig, men viktig orsak till andfåddhet.

VIPVIZA - Västerbotten Intervention Programme Visualization of Atherosclerosis

Projektet VIPVIZA utvärderar potentialen hos bildbaserad information om tyst åderförkalkning att öka förståelsen av risken och motivationen att genomföra förebyggande åtgärder.

Hjärtat i fokus när Monica bjuder upp igen

Vetenskapslunch med Stefan Söderbergh, professor och överläkare, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Aktuella forskingsprojekt

COVID-19 och hjärtat
Tid 3 maj 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Dissektion av ärftliga torakala aortasjukdomar (HTAD)
Tid 1 januari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hjärtamyloidos och hjärtsvikt. Förbättrad diagnostik och optimerad behandling
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
VIPVIZA
Tid 29 april 2013 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hjärtats hemodynamik vid pulmonell hypertension i vila och under stress
Tid 1 januari 2007
Typ av projekt Doktorandprojekt
MONICA-studien
Tid 1 januari 1985
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2024-01-17