Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Informations- och utbildningsmaterial

Här finns informations- och utbildningsmaterial kring metodstöden Arbetsplatsdialog för arbetsgivare, AD-A, och Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång, ADA+. Materialet riktar sig till dig som vill sprida kunskap om metodstöden, till exempel vid undervisning om arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering eller vid utbildning inom hälso- och sjukvård.

Materialet kan också användas av dig som arbetar inom företagshälsovården och vill använda metoden. Det kan också vara intressant för dig som vill prova använda metodstöden och skaffa dig mer kunskap om dem.

Användbart material vid AD-A

Metodstödet AD-A riktar sig till chefer. Vi tror att materialet även är av intresse för personalkonsulter, HR och företagshälsa för att ge stöd till chefer som använder metoden.

Våld i nära relationer

När ohälsa upptäcks hos en medarbetare kan du behöva mer information och/eller hänvisa vidare till andra kontakter. På Sveriges Kommuner och Regioner finns stödmaterial om hur du som chef kan stödja utsatta medarbetare att få rätt stöd och hjälp. Här kan du läsa om Våld i nära relation – stöd för dig som chef av Sveriges kommuner och regioner.

Nationellt finns även en stödlinje att vända sig till för personer som utövar eller riskerar att utöva våld i en nära relation, se mer information här.

Utbildningsmaterial ADA+

Här finns en föreläsning med åhörarkopior om ADA+. Materialet är fritt att använda i samband med undervisning inom arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering och vid utbildning inom hälso- och sjukvård, samt för företagshälsor där man vill använda metoden. Materialet kan också vara intressant för dig som vill prova använda metoden ADA+ och få mer kunskap om den.

Föreläsningen ges av Therese Eskilsson, forskningsledare, lektor, sjukgymnast vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering samt vid Stressrehabilitering, Region Västerbotten. (kommer i höst)

Stöd till dig som vill leda utbildning/workshop i metoden ADA+

Här finns en föreläsning med tillhörande åhörarkopior med förslag på hur en utbildning/workshop i metoden ADA+ kan genomföras. Utbildningen kan anpassas utifrån egna önskemål och kontext. Det är Therese Eskilsson som delar med sig av sina erfarenheter. (kommer i höst)