"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Informations- och utbildningsmaterial

Metodstöd för arbetsplatsdialog

Stress, fysisk smärta och annan ohälsa i arbetslivet kan leda till sjukskrivning. Chefer har ett stort ansvar ...

AD-A för dig som chef

Syftet med metodstödet Arbetsplatsdialog för arbetsgivare, AD-A, är att vid tidiga tecken på ohälsa eller neds...

ADA+ för dig inom hälso- och sjukvård eller företagshälsa

ADA+ för dig inom hälso- och sjukvård eller företagshälsa

Här finns informations- och utbildningsmaterial kring metodstöden Arbetsplatsdialog för arbetsgivare, AD-A, och Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång, ADA+. Materialet riktar sig till dig som vill sprida kunskap om metodstöden, till exempel vid undervisning om arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering eller vid utbildning inom hälso- och sjukvård.

Materialet kan också användas av dig som arbetar inom företagshälsovården och vill använda metoden. Det kan också vara intressant för dig som vill prova använda metodstöden och skaffa dig mer kunskap om dem.

Användbart material vid AD-A

Metodstödet AD-A riktar sig till chefer. Vi tror att materialet även är av intresse för personalkonsulter, HR och företagshälsa för att ge stöd till chefer som använder metoden.

Utbildningsmaterial ADA+

Här nedan finner du en föreläsning och PowerPoint presentation om ADA+. Materialet är fritt att använda i sin helhet eller utvalda delar i samband med undervisning inom arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering och vid utbildning inom hälso- och sjukvård, samt för företagshälsor där man vill använda metoden. Materialet kan också vara intressant för dig som vill prova använda metoden ADA+ och få mer kunskap om den.

Föreläsningens Powerpoint-presentation

Föreläsningen ges av Therese Eskilsson, forskningsledare, docent i fysioterapi vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering samt vid Stressrehabilitering, Region Västerbotten. 

Utbildning/workshop i metoden ADA+

Om du eller din arbetsplats är intresserad av en utbildning i metoden ADA+ kan du kontakta Stressrehabiliteringen vid Region Västerbotten. Utbildningen kan ges både fysiskt men även digitalt. Vid intresse kontakta avdelningschef vid Stressrehabiliteringen; katarina.steinholtz@regionvasterbotten.se

 

Arbetsmiljöarbete

Här nedan finner du två korta filmer där Therese Eskilsson, prefekt vid Umeå universitet berättar om sina erfarenheter av att undersöka arbetsmiljön samt vad som kan vara hjälpsamt vid rehabiliteringsarbete.

 

Att undersöka arbetsmiljön
Stöd i rehabiliteringsarbetet
Senast uppdaterad: 2023-12-04