"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Metodstöd för arbetsplatsdialog

Bild: Freepik, Vadym Drobot

Forskargrupp Stress, fysisk smärta och annan ohälsa i arbetslivet kan leda till sjukskrivning. Chefer har ett stort ansvar för att förebygga att ohälsa uppstår, men även för rehabilitering tillbaka till arbete. Personal inom hälso- och sjukvård och företagshälsa kan också vara ett viktigt stöd vid återgång till arbete.

AD-A för dig som chef

Syftet med metodstödet Arbetsplatsdialog för arbetsgivare, AD-A, är att vid tidiga tecken på ohälsa eller neds...

ADA+ för dig inom hälso- och sjukvård eller företagshälsa

ADA+ för dig inom hälso- och sjukvård eller företagshälsa

För att främja arbetsförmåga eller underlätta återgång till arbete finns två användbara metodstöd: Arbetsplatsdialog för arbetsgivare, AD-A, för chefer och Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång, ADA+, för personal inom hälso- och sjukvård och företagshälsa. Båda metodstöden är enkla att använda som stöd vid dialog och anpassning av arbete.

 

 

Forskningsledare

Therese Eskilsson
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 38

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Institutionen för psykologi, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Afa Försäkring, Region Västerbotten, Forte

Externa finansiärer

Modell för återgång till arbetet gav Innovationspris

I osedvanligt hård konkurrens har Therese Eskilsson enhälligt utsetts till mottagare av priset.

Senast uppdaterad: 2024-04-02