Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Metodstöd för arbetsplatsdialog

Forskargrupp Stress, fysisk smärta och annan ohälsa i arbetslivet kan leda till sjukskrivning. Chefer har ett stort ansvar för att förebygga att ohälsa uppstår, men även för rehabilitering tillbaka till arbete. Personal inom hälso- och sjukvård och företagshälsa kan också vara ett viktigt stöd vid återgång till arbete.

För att främja arbetsförmåga eller underlätta återgång till arbete finns två användbara metodstöd: Arbetsplatsdialog för arbetsgivare, AD-A, för chefer och Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång, ADA+, för personal inom hälso- och sjukvård och företagshälsa. Båda metodstöden är enkla att använda som stöd vid dialog och anpassning av arbete.

Forskningsledare

Therese Eskilsson
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 38

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

AFA, Region Västerbotten

Externa finansiärer