"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Michael Holmboe lab

Forskargrupp Vår forskning ligger inom fältet för nano-geokemi, och är speciellt inriktat på den kemin som sker i gränsskiktet mellan vatten och mineralytor av främst olika silikatmineral, med relevans för både naturliga och industriella processer.

De flesta mineral vi studerar, såsom olika lermineral och zeoliter, har ofta en enorm specifik ytarea vilket gör att de kan binda stora mängder lösta joner, små organiska ämnen samt även större biologiska makromolekyler.

För att få insikter av dessa ibland väldigt komplexa geokemiska system - på molekylnivå - använder vi oss av många olika både experimentella samt teoretiska metoder, med fokus på pulverröntgendiffraktion (XRD), samt molekyldynamiksimuleringar (MD) på tex Umeå universitets ’superdator’ Kebnekaise vid HPC2N/UMU.

Gruppen bedriver projekt inom dels ren grundforskning genom samarbeten med andra forskare på svenska och utländska universitet, men har också industriella samarbeten.

Finansiär: SSM (Statens strålskyddsmyndighet)

Forskningsledare

Michael Holmboe
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 61

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen

Forskningsområde

Kemi, Materialvetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet, Kempestiftelserna

Externa finansiärer

52 VR-miljoner till forskning inom naturvetenskap och teknik

Vetenskapsrådet delar ut nära 52 miljoner till projekt inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

Senast uppdaterad: 2022-03-15