"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Laboratory of Neurodegeneration and Repair

Forskargrupp Sjukdomsmekanismer, neuroprotektion och klinisk symtombild vid Parkinsons sjukdom.

Parkinsons sjukdom är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen efter Alzheimers sjukdom och drabbar ca 1-2 % av befolkningen över 60 år.

Sjukdomsbilden domineras av påverkan på kroppens motorik med förändrat rörelsemönstret, stelhet och skakningar. Sjukdomen är progressiv med en gradvis förlust av hjärnans dopamin. Förutom dysfunktion av dopaminsystemet så ses vid sjukdomen även påverkan på andra signalsystem så som noradrenalin och serotonin, något som yttrar sig i en än mer komplex sjukdomsbild med symtom så som sömnstörning, nedstämdhet och oro. Dessa, så kallade icke-motoriska symtom, kan i vissa fall vara de som är mest handikappande för patienten.

Vad som orsakar Parkinsons sjukdom är ännu inte helt klarlagt. I vår forskargrupp arbetar vi med att identifiera och kartlägga de underliggande sjukdomsmekanismerna, detta för att förstå etiologin bakom sjukdomen - med det slutgiltiga syftet att hindra sjukdomsutvecklingen genom neuroprotektiva behandlingar. För att lyckas med detta använder vi oss dels av grundforskning med laborativa modellsystem och dels av klinisk patientnära forskning, där vi även belyser de icke-motoriska symtomen.

Forskningsledare

Sara af Bjerkén
Biträdande universitetslektor, ST-läkare, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 16
Ana Virel
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 93

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk och translationell biologi, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Molekylär medicin, Neurovetenskap
Senast uppdaterad: 2018-11-22