Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Nordic Gender Equality Network (NoGen)

Nordic Gender Equality Network (NoGen) är ett nätverk av forskare från Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge. Forskarna verkar inom sociologi, socialt arbete, demografi, genusstudier och socialpolitik och förenas av sitt intresse för hur jämställdhet formas inom den nordiska modellen för välfärdsstat, arbetsliv och familj.

Norden har länge betraktats som ett jämställdhetens paradis. En viktig anledning är den tvåförsörjarmodell som i årtionden präglat nordisk välfärds- och familjepolitik. Modellen bygger på tanken att män och kvinnor ska ha samma möjlighet att arbeta och vara ekonomiskt självförsörjande och dela på det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Den nordiska modellen har främjat kvinnors förvärvsarbete men också nya faderskapsideal och mäns delaktighet i det obetalda arbetet. Samtidigt kvarstår tydliga ojämlikheter mellan män och kvinnor. Detta har väckt en kritisk debatt inom internationell välfärdsstatsforskning, där Norden förblir av centralt intresse. Syftet med nätverket är att genom kunskapsutbyte och samarbete fördjupa och uppdatera bilden av den nordiska modellen för jämställdhet.

Nätverket finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE).

Koordinator

Anne Grönlund
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 14
 • Gruppmedlemmar

  Ida Öun
  Universitetslektor
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-786 52 52

  Externa gruppmedlemmar

  Sverige
  Ann-Zofie Duvander, professor i demografi, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

  Charlotta Magnusson, docent i sociologi, Institutet för social forskning (SOFI) Stockholms universitet

  Katarina Boye, docent i sociologi, Institutet för social forskning, Stockholms universitet

  Magnus Bygren, professor i sociologi, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet

  Magnus Nermo, professor i sociologi, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet

  Marie Evertsson, professor i sociologi med inriktning socialpolitik, Institutet för social forskning, Stockholms universitet

  Michael Gähler, docent i sociologi, Institutet för social forskning, Stockholms universitet

  Rense Nieuwenhuis, fil dr i sociologi, Institutet för social forskning, Stockholms universitet

  DANMARK

  Lotte Bloksgaard, fil dr i sociologi, FREIA - Center for Kønsforskning, Aalborgs universitet

  Tine Rostgaard, professor i komparativ social- och välfärdspolitik, VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, Köpenhamn

  FINLAND

  Johanna Närvi, fil dr i genusstudier, Enheten för socialpolitisk forskning, Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors

  Minna Salmi, pol dr i sociologi, forskningschef vid Enheten för socialpolitisk forskning Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors

  ISLAND

  Guðný Björk Eydal, professor i socialt arbete, Fakulteten för socialt arbete, Islands universitet, Reykjavik

  NORGE

  Anne Lise Ellingsæter, professor i sociologi, Institutt for sociologi og samfunnsgeografi,
  Universitetet i Oslo

  Sigtona Halrynjo, fil dr i sociologi, Institutt for samfunnsforskning, Oslo

 • Medverkande institutioner och enheter