"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nordiskt forskarnätverk inom Nordplus

Forskargrupp I Sverige, Finland och Norge finns ett gemensamt intresse och uttryckta nationella mål som skriver fram att vi skall ha en skola för alla. Respektive lands styrdokument lägger stor vikt vid att skolan är till för alla, även för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd.

Samarbetet mellan de tre nordiska länderna har vuxit fram genom den årliga konferensen "Gemensamma Vägar" som har sitt fokus på specialpedagogik och barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd.

Samarbetet önskar också formalisera ett specialpedagogiskt FoU-nätverk mellan de tre lärosätena och regionernas skolor.

Medel från Nordplus Horisontal, realiserade ett nordiskt forsknings- och skolutvecklingssamarbete inom specialpedagogik, formaliserat i ett Forsknings- och Utvecklings/Utbildningsnätverk, oktober 2018. FoU-nätverkets mål och aktiviteter ska bidra till att öka kvaliteten i såväl praktiknära forskning som behovsbaserad skolutveckling. Genom FoU-nätverket kan en stark samverkande, långsiktig, praktiknära forskningsinfrastruktur mellan Umeå universitet i Sverige, Nord universitet i Norge samt Åbo Akademi i Vasa, Finland utvecklas. FoU-nätverket inbegriper även ett långsiktigt fördjupat samarbete med de tre ländernas skolor från respektive region. Det ytterst målet är att stärka behovsbaserad pedagogisk och specialpedagogisk forskning inom norden.

FoU-nätverkets mål är definierade i följande delmål:

1) Att arrangera sex gemensamma workshops för samtliga ingående aktörer, där pågående forskning diskuteras mellan forskare och skolaktörer. Delmålet är tudelat, a) stimulera forskare att utifrån redan erhållen data starta jämförande studier, och att b) identifiera aktuella praktiknära forskningsproblem.

2) Arrangera sex gemensamma skrivardagar där ofärdiga texterna processas genom diskussioner och därmed utvecklas utifrån de tre ländernas forskare och skolaktörernas perspektiv. Delmålet är att ge utrymme för gemensamt skrivande förankrat i skolans praktik.

3) Arrangera tre nordiska specialpedagogiska konferenser där fortlöpande presentationer av forsknings-utvecklingsarbetet presenteras och diskuteras.

4) Inom treårsperioden publicera en antologi med relevanta resultat och erfarenheter från forsknings- och skolutvecklingsarbeten som utvecklats och genomförts inom projektet Nordplus, Horizontal och tidigare GV-konferenser.

Projektägare

Pedagogiska institutionen, Gerd Pettersson

Projektansvariga från de tre nordiska ländernas lärosäten

Sverige: Eva Silfver, Kim Wickman och Gerd Pettersson, Umeå universitet.
Finland: Kristina Ström och Camilla Björck Åhman, Åbo Akademi i Vasa.
Norge: Jessica Aspfors och Oddbjörn Knutsen, Nord universitet, Norge.

Forskningsledare

Gerd Pettersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 02

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen
Senast uppdaterad: 2023-12-18