"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Åsa Berglund

Jag undervisar främst inom Miljö- och hälsoskyddsprogrammet och forskar på hur metaller påverkar vårt ekosystem, med fokus på fågelpopulationer.

Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
KB. H4, Linnaeus väg 6, Umeå, A4-20-21 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt forskningsintresse involverar ekotoxikologiska effekter av föroreningar, med fokus på framförallt metaller. Jag leder projekt där vi studerar hur metaller påverkar akvatiska och terrestra organismer i historiskt metallförorenade områden. Fokus ligger dels på hur akvatiska insekter kan fungera som bärare av metaller tillbaka upp till terrestra ekosystem, samt hur förändringar i insektsamhällen direkt och indirekt kan påverka insektsätande fåglar. Min forskning fokuserar även mer direkt på fåglar och hur de återhämtar sig i områden där de tidigare varit exponerade för, och påverkade av metallföroreningar. Vidare är jag delaktig i projekt där vi undersöker hur användningen av blyad ammunition kan påverka rovfågelpopulationerna. Även fast mitt huvudfokus ligger på metallföroreningar är jag även involverad i ECOCHANGE-programmet, där vi undersöker hur framtida klimatförändringar kan påverka spridningen av organiska miljögifter i Östersjöns ekosystem.

Forskningsområden
Paleolimnologi
Limnisk ekologi

Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 10
Andersson, Agneta; Grinienė, Evelina; Berglund, Åsa M. M.; et al.
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 10
Berglund, Åsa M. M.; Gallampois, Christine; Ripszam, Matyas; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2023, Vol. 872
Lidman, Johan; Olid, Carolina; Bigler, Christian; et al.
Environmental Research, Elsevier 2022, Vol. 209
Lidman, Johan; Berglund, Åsa. M. M.
Universitetspedagogiska konferensen 2021: den goda utbildningsmiljön 2.1, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2021 : 26-26
Berglund, Åsa M. M.; Blomquist, Caroline
Environmental Science and Pollution Research, Springer 2021, Vol. 28, (41) : 57686-57694
Malvandi, Hassan; Shamabadi, Mohammad Hossein; Berglund, Åsa M. M.
Science of the Total Environment, Elsevier 2020, Vol. 713
Ecke, Frauke; Benskin, Jonathan P.; Berglund, A. M. M.; et al.
Environmental Pollution, Elsevier 2020, Vol. 257
Lidman, Johan; Jonsson, Micael; Berglund, A. M. M.
Science of the Total Environment, Elsevier 2020, Vol. 734
Lidman, Johan; Jonsson, Micael; Berglund, Åsa M. M.
Environmental Pollution, Elsevier 2018, Vol. 233 : 1198-1206
Berglund, Åsa M. M.
Science of the Total Environment, Elsevier 2018, Vol. 624 : 1634-1639
Ecke, Frauke; Berglund, Åsa M. M.; Rodushkin, Ilia; et al.
Frontiers in Microbiology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 9
Rodríguez, Juanjo; Gallampois, Christine; Timonen, Sari; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 51, (10) : 5729-5736
Ecke, Frauke; Singh, Navinder J.; Arnemo, Jon M.; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2015, Vol. 10, (2)
Berglund, Åsa MM; Rainio, Miia J; Eeva, Tapio
Science of the Total Environment, Elsevier 2015, Vol. 517 : 10-21
Ripszám, Mátyás; Gallampois, Christine; Berglund, Åsa; et al.
Journal of Avian Biology, Vol. 45, (3) : 235-246
Berglund, Åsa M. M.; Rainio, Miia J.; Kanerva, Mirella; et al.
Ecotoxicology, Vol. 23, (5) : 914-928
Eeva, Tapio; Rainio, Miia; Berglund, Åsa; et al.
Environmental Toxicology and Chemistry, Vol. 31, (6) : 1317-1323
Berglund, Asa M. M.; Rainio, Miia J.; Eeva, Tapio
Environmental Pollution, Oxford: Elsevier 2011, Vol. 159, (10) : 2368-2374
Berglund, Åsa M. M.; Koivula, Miia J.; Eeva, Tapio
Science of the Total Environment, Amsterdam: Elsevier 2011, Vol. 409, (20) : 4326-4334
Berglund, Åsa; Nyholm, Erik
Umeå: Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap 2010
Berglund, Åsa
Environmental Pollution, Elsevier Ltd 2010, Vol. 158, (5) : 1368-75
Berglund, Åsa; Ingvarsson, Pär; Danielsson, H; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society 2009, Vol. 43, (1) : 208-213
Berglund, Åsa; Klaminder, Jonatan; Nyholm, Erik
Environmental Research, Elsevier 2007, Vol. 105, (3) : 330-339
Berglund, Åsa; Sturve, J; Förlin, Lars; et al.
Marine Environmental Research, Vol. 62, (Suppl. 1)
Almroth, B.C.; Sturve, J.; Berglund, A.; et al.
Aquatic Tox, Vol. 73 : 171-180
Carney Almroth, B; Sturve, J; Berglund, Å; et al.
Scandinavian journal of forest research, Vol. 20 : 223-234
Götmark, F G; Berglund, Å; Wiklander, K
Environ Toxicol Chem, Vol. 24, (8) : 1951-61
Sturve, Joachim; Berglund, Asa; Balk, Lennart; et al.
Lidman, Johan; Berglund, A. M. M.; Bigler, Christian; et al.

Programansvarig för Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd