"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Miljövetenskap

Området miljövetenskap fokuserar på samspelet mellan natur, miljö och människa och är därmed centralt för att uppnå en hållbar utveckling. Miljövetenskapen inriktar sig framför allt på att studera klimat- och miljöproblem, deras orsaker, förlopp, effekter samt möjliga åtgärder och lösningar. Ämnet är tvärvetenskapligt och i första hand förankrat inom naturvetenskap och teknik, med tydliga kopplingar till andra ämnen som statsvetenskap, juridik, ekonomi, och beteendevetenskap.

Reportage

Gamla synder - nya problem

Dioxiner i strömming minskar inte som förväntat. Användning av klorfenol kan vara en del av förklaringen.

De marina artspecialisterna

Okänd art i havet? Kolla med de marina taxonomerna.

Infrastrukturer

ArchLab - Nationell infrastruktur för laborativ arkeologi
Nationellt samarbete mellan 13 laboratorier som tillhandahåller analysmetoder för miljöarkeologisk forskning.
Forskningsområde: Arkeologi, Miljövetenskap
Biogeochemical Analytical Facility (BAF)
The instrument facility for biogeochemical analyses at KBC and EMG
Forskningsområde: Biologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Forskningsfartyg Bottniska viken
Forskningsfartyg för provtagning och analyser i Bottniska viken.
Marina analyser
Kemiska och biologiska analyser av marina prover, till stöd för forskning och miljöövervakning.
Mesokosmanläggning
Storskaliga vatten- och sedimentexperiment under mycket kontrollerade former.

Nyheter

Ivanka Hristova och Karin Danielsson
Invigde utrustning inom forskningsinfrastrukturer

Miljöarkeologiska laboratoriet och Humlab anordnade en gemensam invigning av utrustning inom infrastrukturer.

Framstående forskning i fokus när USA:s ambassadör besökte Arktiskt centrum

Arktis har blivit en allt viktigare region inte minst i samband med klimatförändringarna.

Klimatkonst med vetenskaplig koppling

Små öppna växthus som forskarna använder för att simulera ett varmare klimat inspirerade till konst i Abisko.

Forskningsprojekt

Effekter av förändrat klimat i Arktiska oceanen och Östersjön
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap, Miljövetenskap
Tid 1 maj 2023 till 30 april 2025
Typ av projekt Post-doc projekt
Grandominansen längs vattendrag: bör vi prioritera lövträd i skyddszoner kring skogslandskapets vatten?
Forskningsområde: Ekologi, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Subtila beteendereaktioner på markföroreningar i laboratorieanalyser: vad betyder de egentligen i naturen?
Forskningsområde: Miljövetenskap
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Icke destruktiv övervakning av markens makrofauna med hjälp av markljud
Forskningsområde: Miljövetenskap
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Integrering av kol i skogscertifieringssystem
Forskningsområde: Miljövetenskap
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

EcoChange Umeå
Umeå universitet är värd för det strategiska forskningsprogrammet EcoChange.
Henrik Sjödin Lab
Forskar på folkhälsa, global hälsa och infektionsepidemiologi. 
Paleolimnologi
Forskningsområde vid institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap
Forskningsområde: Miljövetenskap