"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rättsliga perspektiv på migration och gränser

Bild: Inhousebyrån

Profilområde Forskningen inom migration och gränser på familjerätt samlar forskare och lärare med intresse för frågor som bland annat rör migranters mänskliga rättigheter och staters skyldighet att respektera dessa, social- och förvaltningsrättsliga frågor rörande integration och tillträde till välfärden, samt gränskontroller och ny teknologi.

Migration har kommit att bli en viktig fråga både på ett nationellt och internationellt plan, inte minst ut ett rättsvetenskapligt perspektiv. Då människor lämnar sina hemländer för att bosätta sig i ett annat land, frivilligt eller av tvång, uppstår många frågeställningar och utmaningar för såväl individen som samhället i stort.

Inom temat Rättsliga perspektiv på migration och gränser utforskas dessa frågor, som bland annat rör migranters mänskliga rättigheter och staters skyldighet att respektera dessa, social- och förvaltningsrättsliga frågor rörande integration och tillträde till välfärden, samt gränskontroller och ny teknologi. Dessa frågor angrips från olika rättsliga, och empiriska, perspektiv som syftar till att utöka och fördjupa rättsvetenskaplig förståelse vare sig det handlar om lagstiftningsprocesser, existerande regleringar på området eller domstolsväsendet.

Kontaktperson

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Juridiska institutionen

Forskningsområde

Juridik

Aktuella projekt

Senast uppdaterad: 2023-08-28