"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Juridiska institutionens forskningsteman

Bild: Inhousebyrån

Med den tematiserade forskningen vill vi dels utveckla kvalitén i forskning och grundutbildning, och dels skapa en god grund för både nya projekt och rekrytering av doktorander, lärare och forskare. Forskningssamarbete sker med många internationella och nationella nätverk och inom många teman och projekt sker även samarbeten med myndigheter och företag. Juridiska institutionen har dessutom, under många år, bedrivit forskning och utvecklingsarbeten på den internationella arenan.

Våra forskningsteman

Barn, äldre och rättvisa
Temat bygger på barnrätt och äldrerätt, och samlar forskare och andra med intresse för ålder, rätt och rättvisa. Centralt är betydelsen av ålder ho...
Forskningsområde: Juridik
Brottsoffer i rättsväsendet
Forskargruppen samlar forskning inom brottsoffer i rättsväsendet.
Forskningsområde: Juridik
Civilrättsliga fundament
Samlar forskare som vill utveckla civilrättens fundament och enhet.
Forskningsområde: Juridik
Empirisk rättsvetenskap
I temagruppen samlas de som är intresserade av användningen av empiriska metoder i rättsvetenskapen. Då det gemensamma är metoderna kan temat omfat...
Forskningsområde: Juridik
Maktens institutioner
Temagruppen organiserar forskare och andra kollegor som intresserar sig för frågor som rör konstitutionell rätt, med fokus på den offentliga makten...
Forskningsområde: Juridik
Rätten och den nya tekniken
Forskningstemat rätten och den nya tekniken samlar forskare som intresserar sig för hur ny teknik, såsom artificiell intelligens, digitalisering oc...
Forskningsområde: Juridik
Rätten, välfärden och arbetsmarknaden
Forskning inom frågor med arbetsrättslig inriktning, välfärd, socialförsäkringar och arbetsmarknad.
Forskningsområde: Juridik
Rättens rum, subjekt och materialitet
Inom forskningstemat samlas forskare runt en mångfacetterad och interdisciplinär förståelse av rätten och dess gränser, relationer och betydelser.
Forskningsområde: Juridik
Rättslig reglering, teknikutveckling och en arbetsmarknad i omvandling
Det som förenar forskare inom temat är intresset för hur ny teknik i form av digitalisering, automatisering, robotisering och artificiell intellige...
Forskningsområde: Juridik
Rättsliga perspektiv på migration och gränser
Forskningen inom migration och gränser på familjerätt samlar forskare och lärare med intresse för frågor som bland annat rör migranters mänskliga...
Forskningsområde: Juridik
Samspelet mellan privaträtt och offentlig rätt
Läs mer om gruppens forskning inom området.
Forskningsområde: Juridik
Stat, individ och brottslighet
Här samlas forskning som rör skapande och upprätthållande av en rättsstat.
Forskningsområde: Juridik

Senaste nyheterna kring forskning

Umeå stod värd för folkrättsdagen

I år anordnades folkrättsdagen i Umeå. Många intressanta diskussioner och presentationer stod på schemat.

Northvolträttegången avslutad

Fallet visar på kunskapsluckor och behov av mer forskning, menar Lena Landström, universitetslektor.

Konsekvenser av algoritmisk arbetsledning

Johan Holm deltar i programmet ALGOSH för att titta på de rättsliga aspekterna av algoritmisk arbetsledning

Senast uppdaterad: 2023-10-12