"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samverkansalliansen för praktiknära forskning

Forskargrupp Vid Umeå universitet finns sedan 2011 ett specialpedagogiskt forsknings- och utvecklingsnätverk. Nätverket syftar till att skapa förutsättningar för forskare, doktorander, universitetslärare och andra anställda vid Umeå universitet – oavsett enhet eller institution – att samverka i vetenskapliga frågor som rör utbildning för barn, unga och vuxna i behov av stöd.

Den tvärvetenskapliga forskningsmiljön i specialpedagogik vid Umeå universitet verkar för:

  • en disciplinär bredd och ett vetenskapligt djup,
  • att genom tvärvetenskaplig samverkan utveckla kritiskt tänkande i kreativa miljöer,
  • att  bidra tillämpbar forskning i samverkan med skolan med betoning på lärande, kunskaper och delaktighet och de insatser som behövs för att möta variation och mångfald så att alla elever ges möjlighet att tillgodogöra sig kunskap och uppleva tillhörighet,
  • att bidra till en lärarprofession och en lärarutbildning som är nyfiken på forskning och har möjligheter att ta del av, diskutera och använda forskningsresultat i syfte att utveckla praktiken inom skolans område.

Sammankallande

Kim Wickman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 25

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Lärarhögskolan, Pedagogiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Pedagogik
Senast uppdaterad: 2020-04-28