Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 28 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Stefan Björklunds forskargrupp

Mediatorkomplexet och dess funktion vid transkriptionsreglering på molekylär nivå.

Läs mer om Stefans forskning på den engelska versionen

Publikationslista på PubMed

Forskningsledare