"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Elin Berge

Sven Bergström Lab

Forskargrupp Gruppen studerar infektions- och virulensegenskaper hos Borrelia spiroketer och den intracellulära parasiten Chlamydia.

Borrelia

Det övergripande syftet med detta projekt är att få en ökad kunskap om de fästingburna Borrelia-spiroketernas virulensegenskaper, det vill säga sjukdomsframkallande förmåga. Vi bedriver grundforskningen om mekanismerna för den antigena variationen av membranproteiner hos Borrelia, och att karakterisera och definiera de komponenter som är involverade i interaktionerna mellan RF Borrelia och erytrocyter samt den effekt som aggregering av röda blodkroppar uppvisar på cellulär och molekylär nivå i däggdjursvärden.

Vi undersöker dessutom vilka molekyler som är involverade i de interaktioner som Lyme Borrelia spiroketen uppvisar med olika däggdjursceller och vävnader. Därutöver bedriver vi strukturella och funktionella studier av de molekyler som är lokaliserade på bakterieytan för att få en ökad förståelse av funktionen hos de porbildande proteinerna, DipA, P13, P66 samt TolC homologen BesC.

Chlamydia

I ett projekt rörande den intracellulära bakterien Chlamydia trachomatis studerar vi, i samarbete med professor Fredrik Almqvist på Kemiska institutionen, virulensegenskaperna hos denna bakterie med hjälp av kemisk genetik. I detta projekt har vi påvisat att en klass av små molekyler, 2-pyridon amider, kan blockera och påverka den sjukdomsframkallande förmågan hos denna bakterien genom att förhindra produktionen av livskraftig avkomma.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för molekylärbiologi, Umeå centrum för mikrobiell forskning (UCMR)

Forskningsområde

Infektionsbiologi
Två affilierade med i vetenskaplig referensgrupp

Arcum-affilierade Sven Bergström och Sven-Arne Silfverdal sitter i referensgruppen för covid-19-vaccin

Senast uppdaterad: 2024-02-05