Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 18 maj 2021)

printicon

The Economic Policy Network

Forskningsgrupp Ekonomisk politik har utgjort ett gemensamt tema i mycket av den nationalekonomiska forskning som bedrivits vid Umeå universitet de senaste två decennierna. Det representerar också ett prioriterat forskningsområde som fått extra anslag av Umeå universitet genom ett femårigt professorspaket.

Nätverket för ekonomisk politik bildades sommaren 2013 och syftar främst till att bygga upp en gemensam infrastruktur för den här forskningen. Nätverkets forskare studerar ekonomisk politik utifrån ett brett spektrum av frågeställningar relaterade till olika områden som offentlig ekonomi, beteendeekonomi, arbetsmarknadsekonomi och empiriska metoder.

Fyra olika teman är centrala i vår nuvarande forskning: (i) ekonomisk politik och beteendeekonomi; (ii) ekonomisk politik och arbetsmarknaden; (iii) ekonomisk politik och hållbar utveckling; och (iv) ekonomisk politik och fiskal federalism.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Forskningsområde

Nationalekonomi