"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Maréne Landströms labb

Forskargrupp Metastaserande cancer är oftast förenad med dålig prognos och överlevnad för patienten. Vi forskar för att utveckla nya, bättre cancerläkemedel samt prediktiva biomarkörer för att identifiera patienter med risk för livshotande cancer.

Vi undersöker hur transforming growth factor b (TGFb) och Wnt3a som är tillväxtfaktorer, samt hypoxi, aktiverar molekylära mekanismer som prostatacancer- och njurcancer-celler använder sig av för att bli aggressiva och metastaserande i såväl in vitro och in vivo modeller, som i kliniska material från patienter.

Vi använder oss av avancerade cell-, molekylär- och tumör-biologiska metoder inkluderande CRISPR/Cas9 som möjliggör specifika frågeställningar med hög precision. Vår långsiktiga målsättning är att utveckla nya och bättre cancerläkemedel som kan förhindra cancercellers förmåga till invasion och metastasering samt att hitta prediktiva biomarkörer för patienter som riskerar att utveckla aggressiva cancerformer.

Potentiellt nytt cancerläkemedel

Vi undersöker nu ett potentiellt nytt cancerläkemedel som vi har tagit fram i samarbete med SciLifeLab Drug Discovery Development plattformen och som baseras på vår forskning. Vi samarbetar med experter på läkemedelsutveckling; Maarten de Chateau, Torbjörn Bäckström, Karin Von Wactenfeldt med flera, för att utveckla det vidare mot att bli ett potentiellt nytt cancerläkemedel. Vi samarbetar också med Professor Carl-Henrik Heldin Uppsala Universitet (UU) som är världsledande forskare i fältet för TGFb och Dr Ihor Yakymovych UU.

För att utveckla nya prediktiva biomarkörer för cancerpatienter samarbetar vi med Senior Professor Anders Bergh, Professor Eva Lundin och Senior Professor Börje Ljungberg vid Umeå Universitet samt Professor Anders Bjartell Lunds Universitet. Professor Thomas Wågberg samt Dr Xueen Jia Institutionen för Fysik Umeå Universitet samt Professor Masood Moghaddam-Kamali och Dr Radiosa Galliani, SciLifeLab Uppsala Universitet samt Peter Frank projektledare med stöd från SWElife.

Tvärvetenskaplig och nydanande forskning

I en satsning på tvärvetenskaplig och nydanande forskning för att göra avancerade studier med hjälp av Strukturbiologi samarbetar med vi med Professor Magnus Wolf Watz, Professor Elisabeth Sauer-Eriksson samt Professor Johan Trygg samtliga Kemiska Institutionen Umeå Universitet för att undersöka en ny upptäckt i vårt lab.

Vi använder också en CRISPR/Cas9 gene editerad zebrafisk som preklinisk djurmodell för att undersöka funktionen av TRAF6 vid tumörprogression och det gör vi i samarbete med universitetslektor Jonas von Hofsten Umeå Universitet samt Dr. Kaska Koltowska Uppsala Universitet.

Vi är en forskargrupp med medlemmar som har specialistkunskaper inom olika områden i cell- tumör- och molekylärbiologi samt kunskap om hur man framställer rekombinanta proteiner och antikroppar.

Finansiärer

Cancerfonden, Vetenskapsrådet, Umeå Universitet Medicinska Fakulteten Nydanande och Tvärvetenskaplig forskning, Kempestiftelserna ALF; Spjutspetsmedel och Centrala ALF-medel, Erling Persson Stiftelsen, Cancerforskningsfonden Norrland/ Lions Cancerforskningsfond i Norr, Prostatacancerförbundet, Konung Gustaf och Drottning Viktorias Frimurarestiftelse, SWElife

Forskningsledare

Maréne Landström
Professor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 24 58

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk biovetenskap

Forskningsområde

Cancer

Samarbetspartner

Externa medlemmar och forskningspartner

Torbjörn Bäckström
Senior professor
E-post
E-post
Radiosa Gallini
forskningsingenjör, Uppsala universitet
E-post
E-post
Carl-Henrik Heldin
Professor, Uppsala universitet
E-post
E-post
Masood Kamali-Moghaddam
Professor, Uppsala universitet
E-post
E-post
Kaska Koltowska
Forskare, Uppsala universitet
E-post
E-post
Pramod Mallikarjuna
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Ihor Yakymovych
Forskare, Uppsala universitet
E-post
E-post
Guangxiang Zang
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Unik upptäckt betydelsefull för prognos hos cancerpatienter

Fyndet innebär att man snabbare och enklare kan avgöra vem som har aggressiv cancer och vem som inte har det.

Vinnovastöd mot aggressiv prostatacancer

Ett projekt som på sikt kan öppna för nya behandlingar prostatacancer får finansiering av Vinnova.

Ny kunskap om hur prostatacancer bildar dottertumörer

Ökad förståelse av hur prostatacancerceller blir rörliga och sprider sig kan öppna för nya behandlingar.

Senast uppdaterad: 2024-01-26