"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Computational Analytics Support Platform (CASP)

Forskningsinfrastruktur CASP är en plattform för dataanalys vid Umeå universitet

CASP syftar till att hjälpa forskare förstå komplexa kemiska och biologiska system genom tillämpning och utveckling av avancerade datadrivna och datorbaserade modelleringsverktyg och strategier. CASP fokuserar på att analysera komplexa data från ett brett spektrum av tekniker, inklusive "omics", spektroskopi och bilddata. CASP är också en Umeå-nod och representant inom NBIS (National Bioinformatics Infrastructure Sweden).

För mer information, vänligen besök den engelska webbsidan.

Omnämnanden

Plattform för dataanalys siktar på att nå nationell status

CASP får 1,8 miljoner för att stötta forskare inom life science i att analysera data.

CASP en ny bro mellan life science och datavetenskap

Plattformen stöder forskare med analys av deras data för att förstå komplexa kemiska och biologiska system.

Senast uppdaterad: 2022-04-08