"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Demografiska databasen

Forskningsinfrastruktur Demografiska databasen (DDB) är en nationell forskningsinfrastruktur som registrerar och bearbetar huvudsakliga demografiska och historiska data för forsknings-, utbildnings- och arkivändamål.

Demografiska databasen (DDB) är en förordningsstyrd nationell forskningsinfrastruktur som har till uppdrag att registrera och bearbeta huvudsakliga demografiska och historiska data för forsknings-, utbildnings- och arkivändamål, göra data tillgängliga för forskare samt verka för vetenskapligt samarbete och metodutveckling. 


Forskningsinfrastrukturen tillhandahåller flera forskningsdatabaser med rik information om Sveriges befolkning, både på individ- och aggregerad nivå. Data har relevans för ett stort antal vetenskapsområden och användarbasen är både nationell och internationell. Den dagliga verksamheten vid forskningsinfrastrukturen leds av en biträdande föreståndare, med stöd från ett rådgivande infrastrukturutskott, enheten leds av en föreståndare med stöd av en rådgivande styrelse. 


DDB är placerad vid Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) som bedriver tvärvetenskaplig forskning om demografisk förändring och åldrande och där majoriteten av forskarna vid enheten använder sig av registerdata, surveydata eller longitudinella befolkningsdata för sin forskning. Vid enheten finns också två av Vetenskapsrådets nationella infrastrukturer, CORS och SwedPop. 


Tillgänglighet och Användarstöd

Genom den nära koppling som finns mellan DDB och forskningen vid CEDAR förfpgar vi över em kombination av teknisk och akademisk kompetens.

Vi erbjuder forskningsstöd och rådgivning, användarstöd samt olika verktyg:

  • Rådgivning till forskare och forskningsprojekt om DDB:s data
  • Dataset anpassade till olika forskningsfrågor, notera att för vissa av databaserna är tillgången begränsad på grund av restriktioner
  • Öppna data som kan laddas ned direkt via våra nätverkstjänster (data fram till 1920)
  • Metodutveckling och registreringsuppdrag inom DDB:s arbetsfält 
  • Tillhandahålla PERSONA som är ett anpassningsbart registreringssystem för folkbokföringsuppgifter och är finansierat av Vetenskapsrådet
  • Möjlighet till gästforskarprogram. 

Mer information

Du kan läsa mer om DDB samt infrastruktur och databaser vid Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) på CEDARS webbsida

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-05-14