"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

EPIC - The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition

Forskningsinfrastruktur The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) är en av världens största kohortstudier och innehåller mer än en halv miljon (521 000) deltagare från 10 europeiska länder. EPIC utformades för att studera sambanden mellan kost, nutritionsstatus, livsstil, miljöfaktorer och uppkomst av cancer och andra kroniska sjukdomar.

Delar av Västerbottens interventionsprogram (VIP), som ingår i Northern Sweden Health and Disease Study, NSHDS, utgör den ena av Sveriges två delkohorter i EPIC.

EPIC leds av WHO:s International Agency for Research on Cancer, IARC, i Lyon, Frankrike. EPIC:s databas förvaras vid IARC, liksom de flesta delkohorters blodprover, dock inte proven från Västerbotten som förvaras i Umeå.

Umeås deltagande administreras via Enheten för biobanksforskning, EBF. I regel deltar en eller flera forskare från Umeå i projekten, bland annat för att bidra med klinisk kunskap och ansvara för lokal förankring och etiskt tillstånd.

Strategisk relevans

Deltagande i EPIC-nätverket bidrar till det svenska forskarsamhällets internationella utbyte. Detta är en av de största och bäst karaktäriserade biobankskohorterna i världen. Den nyttjas av ett flertal forskargrupper och användare med högt kvalificerade forskningsprojekt

EPIC:s webbplats

Kontakt

Ingvar Bergdahl
Universitetslektor
E-post
E-post
Senast uppdaterad: 2024-02-19