"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Northern Sweden Health and Disease Study

Vår största kohort är the Northern Sweden Health and Disease Study, NSHDS, med över 143 000 deltagare.

  • Hälften av deltagarna har lämnat upprepade prover, och det är därför möjligt att följa biomarkörer över tid före sjukdomsdebut.

  • Plasma, erytrocyter och buffy coat har frusits in inom en timme från provtagningen, vilket ger hög kvalitet på materialet.

  • Data finns om kost och livsstilsfaktorer, och det är möjligt att länka till sjukdomsregister.

  • Studier genomförs vanligen i samarbete med lokala forskare.

  • NSHDS har legat till grund för flera hundra publikationer.

 

Uttag ur NSHDS

Uttag ur NSHDS

Publikationer, metoddokument och statistik om NSHDS

Publikationer och valideringsstudier

Statistik över NSHDS

Metoddokument NSHDS

Kontakt

Kontaktpersoner och koordinatorer vid Enheten för biobanksforskning

 

Provsamlingen består av tre delkohorter, VIP, MA och MO

VIP - Västerbotten Intervention Programme

Kohorten är populationsbaserad och består av prover och data från främst 40, 50 och 60-åringar, tagna i anslutning till Västerbottens hälsoundersökningar (VHU). Insamlingen startade 1985 och pågår kontinuerligt.

Blodprovssamlingen består främst av EDTA- och heparin-blod fördelat till plasma, erytrocyter och buffy coat. För en del av materialet finns DNA extraherat. Enkätdata kring hälsorelaterade livsstilsfaktorer finns att koppla till blodproverna. Enkätmaterialet kring kostvanor har sammanställts i en separat databas, NSDD .

En stor andel av proverna är fasteprover.
Provtagningsanvisningar (hämtade från vll.se 2017-09-15)

VIP-enkäten

Nedan finns tre exempel på VIP-enkätens utformning genom åren. Vänligen observera att uttag inte kan göras utifrån enkäternas frågor.

VIP-enkäten 1992

VIP-enkäten 1998

VIP-enkäten 2011

Statistik över VIP

Antal individer med prov: 114 100
Antal individer med upprepade prover: 46 300
Antal provtillfällen: 173 600
(April 2023)

MA - Mammography Screening Project

Prover och data är insamlade i anslutning till mammografiscreening, 1995-2006. Blodprovssamlingen består främst av EDTA- och heparin-blod fördelat till plasma, erytrocyter och buffy coat. För en del av materialet finns DNA extraherat. Kohorten består av kvinnor, 18-82 år, varav 95% återfinns inom åldersintervallet 48-70 år.

Enkätdata finns att koppla till blodproverna.

Antal individer: 28 800
Antal individer med upprepade prover: 14 600
Antal provtillfällen: 54 000

MO - The Northern Sweden Monica Project

MONICA är en longitudinell populationsdatabas för forskning om diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Åtta befolkningsscreeningar har genomförts (1986, 1990, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 och 2022) av ett slumpmässigt urval av befolkningen i Norr- och Västerbotten.

Antal individer: 12 700
Antal individer med upprepade prover: 3 550
Antal provtillfällen: 16 350
(April 2023)

MONICA:s webbplats

Senast uppdaterad: 2024-03-26