Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Northern Sweden Health and Disease Study

Vår största kohort är the Northern Sweden Health and Disease Study, NSHDS, med över 135 000 deltagare.

  • Hälften av deltagarna har lämnat upprepade prover, och det är därför möjligt att följa biomarkörer över tid före sjukdomsdebut.

  • Plasma, erytrocyter och buffy coat har frusits in inom en timme från provtagningen, vilket ger hög kvalitet på materialet.

  • Data finns om kost och livsstilsfaktorer, och det är möjligt att länka till sjukdomsregister.

  • Studier genomförs vanligen i samarbete med lokala forskare.

  • NSHDS har legat till grund för flera hundra publikationer.

Uttag ur NSHDS 

Statistik om NSHDS

Provsamlingen består av tre delkohorter, VIP, MA och MO

VIP - Västerbotten Intervention Programme

Kohorten är populationsbaserad och består av prover och data från främst 40, 50 och 60-åringar, tagna i anslutning till Västerbottens hälsoundersökningar (VHU). Insamlingen startade 1985 och pågår kontinuerligt.

Blodprovssamlingen består främst av EDTA- och heparin-blod fördelat till plasma, erytrocyter och buffy coat. För en del av materialet finns DNA extraherat. Enkätdata kring hälsorelaterade livsstilsfaktorer finns att koppla till blodproverna. Enkätmaterialet kring kostvanor har sammanställts i en separat databas, NSDD .

En stor andel av proverna är fasteprover.
Provtagningsanvisningar (hämtade från vll.se 2017-09-15)

VIP-enkäten

Nedan finns tre exempel på VIP-enkätens utformning genom åren. Vänligen observera att uttag inte kan göras utifrån enkäternas frågor.

VIP-enkäten 1992

VIP-enkäten 1998

VIP-enkäten 2011

Statistik över VIP

Antal individer med prov: 107 500
Antal individer med upprepade prover: 41 900
Antal provtillfällen: 160 000
(Augusti 2018)

MA - Mammography Screening Project

Prover och data är insamlade i anslutning till mammografiscreening, 1995-2006. Blodprovssamlingen består främst av EDTA- och heparin-blod fördelat till plasma, erytrocyter och buffy coat. För en del av materialet finns DNA extraherat. Kohorten består av kvinnor, 18-82 år, varav 95% återfinns inom åldersintervallet 48-70 år.

Enkätdata finns att koppla till blodproverna.

Antal individer: 28 800
Antal individer med upprepade prover: 14 600
Antal provtillfällen: 54 000

MO - The Northern Sweden Monica Project

MONICA är en longitudinell populationsdatabas för forskning om diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Sju befolkningsscreeningar har genomförts (1986, 1990, 1994, 1999, 2004, 2009 och 2014) av ett slumpmässigt urval av befolkningen i Norr- och Västerbotten.

Antal individer: 11 800
Antal individer med upprepade prover: 3 500
Antal provtillfällen: 15 300
(Mars 2015)

MONICA:s webbplats