Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

European Representative Democracy (ERD)

Forskningsinfrastruktur European Representative Democracy (ERD) är en världsledande databas för forskning om kampen om regeringsmakten i Europa.

Arkivet innehåller information om regeringar, parlament och politiska partier för 29 europeiska demokratier. Denna information har främst samlats i samarbete med ett brett nätverk av landexperter men också via en omfattande genomgång av tillgänglig forskning. För närvarande (2017) innehåller databasen 640 databärande enheter (regeringar) – koalitioner, enpartiregeringar och ”tjänstemannaregeringar”. Informationen kan exempelvis användas för studier av politiska koalitioner och minoritetsregeringar men den kan också kopplas till studier av hur politiska opinioner och det politiska systemet påverkar välfärdsfrågor på rader av samhällsområden. Databasen har Open Access, och har legat till grund för en omfattande forskning och vetenskapliga publiceringar.
Databasen ska under perioden 2016-2020 uppdateras, omstruktureras och expanderas till att inkludera mer data och fler länder. Detta görs inom projektet PAGED - Party Government in Europe Database (Riksbankens Jubileumsfond Dnr IN15-0306:1) - vilket också blir namnet på den uppdaterade databasen. ERD/PAGED ingår sedan 2017 i den av fakulteten prioriterade nya infrastruktursatsningen REPDEM (Representative Democracy).

Webbsida: www.erdda.se

Kontakt

Johan Hellström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 91