"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsfartyg Bottniska viken

Forskningsinfrastruktur Vid Umeå marina forskningscentrum (UMF) finns fartyg tillgängliga för forskning, utbildning och miljöövervakning. Reguljär provtagningsverksamhet bedrivs året runt, och ofta finns möjlighet till samordning av provtagningar.

Provtagningar i öppet hav

Vid provtagning i öppet hav i Bottniska viken används Kustbevakningens fartyg KBV 181, som har anpassats för forskning och miljöövervakning. 
Forskningsfartyget KBV181 är tillgängligt för utsjöprovtagningar i Bottniska viken. Redare för fartyget är Kustbevakningen.

Fartyget har ca 25 kvadratmeter laboratorieutrymmen ombord, med möjlighet till avancerade kemiska och biologiska analyser. Förutom besättningen (7-8 personer) kan 8 personer  följa med vid provtagningsexpeditioner. Fartyget är 56 meter långt, har ett djupgående på 5,3 meter och har isklass 1A.

Utrustning ombord:

 • Rosetthämtare med 12 st 5 liters Niskinhämtare och CTD SBE 911plus för mätning av konduktivitet, temperatur, tryck, syre och PAR-ljus
 • CTD-sond, Sea bird SBE 19plus. Mäter konduktivitet, temperatur, tryck och PAR-ljus
 • Planktonhåv WP-2, för vajer
 • Sedimentpropptagare, Geminityp, belastad, utbytbara akrylrör
 • Huggare van Veen
 • Dragg
 • Meterhjul för vajer, elektronisk avläsning, 1 st
 • Vajerspel, 300 meter vajer på hydraulkran, diameter: 5 mm
 • Närsaltsanalysator
 • Inkubator för växtplanktonproduktion
 • Dragskåp

Kontakta personal:
Här nås personalen på KBV 181:s laboratorium när de är ombord:
Tel: 010-404 81 57

Ansök om fartygstid:
Det finns möjlighet för forskare att delta i de reguljära expeditionerna och genomföra egna provtagningar och mätningar. Ansökan måste vara UMF tillhanda två månader före planerad expedition.
Läs mer här

Kustnära provtagningar

För kustnära provtagningar används UMF:s forskningsfartyg R/V Botnica. Fartyget är 23.3 meter långt, 5,08 meter brett och har ett djupgående på 1,3 meter. Maxfarten är 14 knop. 

För att bättre tåla is är fartyget utrustat med ett extra tjockt skrov i cortenstål, med överbyggnad i aluminium. Ombord finns plats för 12 passagerare plus en besättning på två personer.

Utrustning ombord:

 • Manuell provtagningsutrustning (vattenhämtare, CTD-sond, bottenprovtagare, m.m.)
 • Ekolod
 • GPS och DGPS
 • Kran med vajerspel, 300 m vajer (lyfter 3 ton)
 • Elverk 230/400 V, 20,9 kVA
 • Det finns även möjlighet att vid behov ta med en mindre båt ombord.

Anropa R/V Botnica:
Anropssignal : SBZQ
MMSI : 265 781 580
Tel. 010-404 81 55

Läs mer om R/V Botnica här.

Svävaren Arctica

Umeå marina forskningscentrums svävare Arctica är tillgänglig vintertid för kustnära provtagning och uppdrag i Bottniska viken. Den är 5,5m lång och 2,5m bred. Maxfarten är 30 knop över is och 20 knop över vatten.

Utrustning ombord:

 • Manuell provtagningsutrustning (vattenhämtare, CTD-sond m.m.)
 • GPS/Radar
 • Säkerhetsutrustning
 • Specialanpassad släpvagn för transport

Anropa Arctica:
Anropssignal : 7SA2080
MMSI : 265 019 260

Mindre båtar

Gråsuggan

Forskningsbåten Gråsuggan är 9,75 meter lång och har ett djupgående på cirka 1,20 meter. Den har en mans besättning och 2 kojplatser. Det finns toalett ombord. Gråsuggan är tillgänglig för skärgårdsprovtagning under perioden maj-november.

Behörighetskrav:
Fartygsbefäl klass 8-examen. Läkarintyg för sjöfart.

Trolle

Trålbåten Trolle är 7,45 meter lång, 2,4 bred och djupgående 0,6 meter. Trolle är tillgänglig både för vanlig provtagning och för trålning. Trålning kräver särskild behörighet.

Behörighetskrav:
Fartygsbefäl klass 8-examen. Läkarintyg för sjöfolk.
För trålning krävs särskild utbildning i handhavande av trålningsutrustningen.

Buster-båtar

Två Buster-båtar är tillgängliga för skärgårdsprovtagning. De är 5 meter långa, och har ett djupgående på 0,7 meter. De är utrustade med 70 hk utombordsmotorer, och tar maximalt 7 passagerare. De är också utrustade med djupmätare och kompass.

Behörighetskrav: Förarbevis och deltagande i säkerhetsgenomgång.

Linder-båtar

UMF har två små båtar (Linder) som är tillgängliga för kustnära provtagning. De är 4,4 meter långa, och har 4 hk utombordsmotorer. maximalt antal personer ombord är 4. Båtvagnar för landtransport av Linder-båtarna finns att låna.

Behörighetskrav: Deltagande i säkerhetsgenomgång

Marin vetenskap vid Umeå universitet

Här finns samlad information om pågående forskning och tillgänglig infrastruktur vid Umeå universitet: www.umu.se/marinvetenskap

Kontakt

Senast uppdaterad: 2023-03-22