Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsfartyg Bottniska viken

Forskningsinfrastruktur Vid Umeå marina forskningscentrum (UMF) finns fartyg tillgängliga för forskning, utbildning och miljöövervakning. Reguljär provtagningsverksamhet bedrivs året runt, och ofta finns möjlighet till samordning av provtagningar.

Provtagningar i öppet hav

Vid provtagning i öppet hav i Bottniska viken används Kustbevakningens fartyg KBV 181, som har anpassats för forskning och miljöövervakning. 
Forskningsfartyget KBV181 är tillgängligt för utsjöprovtagningar i Bottniska viken. Redare för fartyget är Kustbevakningen.

Fartyget har ca 25 kvadratmeter laboratorieutrymmen ombord, med möjlighet till avancerade kemiska och biologiska analyser. Förutom besättningen (7-8 personer) kan 8 personer  följa med vid provtagningsexpeditioner. Fartyget är 56 meter långt, har ett djupgående på 5,3 meter och har isklass 1A.

Läs mer om fartyget här.

Kustnära provtagningar

För kustnära provtagningar används UMF:s forskningsfartyg R/V Botnica. Fartyget är 23.3 meter långt, 5,08 meter brett och har ett djupgående på 1,3 meter. Maxfarten är 14 knop. 


För att bättre tåla is är fartyget utrustat med ett extra tjockt skrov i cortenstål, med överbyggnad i aluminium. Ombord finns plats för 12 passagerare plus en besättning på två personer.

Läs mer om R/V Botnica här.

Marin vetenskap vid Umeå universitet

Här finns samlad information om pågående forskning och tillgänglig infrastruktur vid Umeå universitet: www.umu.se/marinvetenskap

Kontakt