"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsfartyg Bottniska viken

Forskningsinfrastruktur Vid Umeå marina forskningscentrum (UMF) finns fartyg tillgängliga för forskning, utbildning och miljöövervakning. Reguljär provtagningsverksamhet bedrivs året runt, och ofta finns möjlighet till samordning av provtagningar.

Forskningsfartyget KBV 181

KBV 181 används för forskning och miljöövervakning. Ombord finns avancerad utrustning för provtagning och för biologiska och kemiska analyser. Välkommen att följa med på våra expeditioner!

Provtagningar i öppet hav

Vid provtagning i öppet hav i Bottniska viken används Kustbevakningens fartyg KBV 181, som har anpassats för forskning och miljöövervakning. 
Forskningsfartyget KBV181 är tillgängligt för utsjöprovtagningar i Bottniska viken. Redare för fartyget är Kustbevakningen.

Fartyget har ca 25 kvadratmeter laboratorieutrymmen ombord, med möjlighet till avancerade kemiska och biologiska analyser. Förutom besättningen (7-8 personer) kan 8 personer  följa med vid provtagningsexpeditioner. Fartyget är 56 meter långt, har ett djupgående på 5,3 meter och har isklass 1A.

Utrustning ombord:

 • Rosetthämtare med 12 st 5 liters Niskinhämtare och CTD SBE 911plus för mätning av konduktivitet, temperatur, tryck, syre och PAR-ljus
 • CTD-sond, Sea bird SBE 19plus. Mäter konduktivitet, temperatur, tryck och PAR-ljus
 • Planktonhåv WP-2, för vajer
 • Sedimentpropptagare, Geminityp, belastad, utbytbara akrylrör
 • Huggare van Veen
 • Dragg
 • Meterhjul för vajer, elektronisk avläsning, 1 st
 • Vajerspel, 300 meter vajer på hydraulkran, diameter: 5 mm
 • Närsaltsanalysator
 • Inkubator för växtplanktonproduktion
 • Dragskåp

 

Kustnära provtagningar

För kustnära provtagningar används UMF:s forskningsfartyg R/V Botnica. Fartyget är 23.3 meter långt, 5,08 meter brett och har ett djupgående på 1,5 meter. Maxfarten är 14 knop. 

För att bättre tåla is är fartyget utrustat med ett extra tjockt skrov i cortenstål, med överbyggnad i aluminium. Ombord finns plats för 12 passagerare plus en besättning på två personer.

Utrustning ombord:

 • Manuell provtagningsutrustning (vattenhämtare, CTD-sond, bottenprovtagare, m.m.)
 • Ekolod
 • GPS och DGPS
 • Kran med vajerspel, 300 m vajer (lyfter 3 ton)
 • Elverk 230/400 V, 20,9 kVA
 • Det finns även möjlighet att vid behov ta med en mindre båt ombord.

Anropa R/V Botnica:
Anropssignal: SBZQ
MMSI: 265 781 580
Tel. 010-404 81 55

Svävaren Arctica

Umeå marina forskningscentrums svävare Arctica är tillgänglig vintertid för kustnära provtagning och uppdrag i Bottniska viken. Den är 5,5m lång och 2,5m bred. Maxfarten är 30 knop över is och 20 knop över vatten.

Utrustning ombord:

 • Manuell provtagningsutrustning (vattenhämtare, CTD-sond m.m.)
 • GPS/Radar
 • Säkerhetsutrustning
 • Specialanpassad släpvagn för transport

Anropa Arctica:
Anropssignal: 7SA2080
MMSI: 265 019 260

Mindre båtar

Gråsuggan

Forskningsbåten Gråsuggan är 9,75 meter lång och har ett djupgående på cirka 1,20 meter. Den har en mans besättning och 2 kojplatser. Det finns toalett ombord. Gråsuggan är tillgänglig för skärgårdsprovtagning under perioden maj-november.

Behörighetskrav:
Fartygsbefäl klass 8-examen. Läkarintyg för sjöfart.

Anropa Gråsuggan:
Anropssignal: SFC 80 80
MMSI: 265 66 96 20

 

Trolle

Trålbåten Trolle är 7,45 meter lång, 2,4 bred och djupgående 0,6 meter. Trolle är tillgänglig både för vanlig provtagning och för trålning. Trålning kräver särskild behörighet.

Behörighetskrav: Fartygsbefäl klass 8-examen. Läkarintyg för sjöfolk.
För trålning krävs särskild utbildning i handhavande av trålningsutrustningen.

Anropa Trolle:
Anropssignal: SFD 2318

Buster
En Buster-båt är tillgänglig för skärgårdsprovtagning. Den är 5 meter lång, och har ett djupgående på 0,7 meter. Den är utrustad med en 70 hk utombordsmotor, och tar maximalt 7 passagerare. Den är också utrustad med djupmätare och kompass.

Behörighetskrav: Förarbevis och deltagande i säkerhetsgenomgång.

Linder-båtar
UMF har två små båtar (Linder) som är tillgängliga för kustnära provtagning. De är 4,4 meter långa, och har 4 hk utombordsmotorer. maximalt antal personer ombord är 4. Båtvagnar för landtransport av Linder-båtarna finns att låna.

Behörighetskrav: Deltagande i säkerhetsgenomgång.

Marin vetenskap vid Umeå universitet

Här finns samlad information om pågående forskning och tillgänglig infrastruktur vid Umeå universitet: www.umu.se/marinvetenskap

Kontakt

Mer information

Umeå marina forskningscentrum

UMF stöder marin forskning och miljöövervakning, och sprider kunskap om havens miljötillstånd.

Boka infrastrukturer

Hur du som forskare kan boka UMF:s infrastrukturer.

Prislista

Aktuella priser för tjänster och utrustning på UMF.

Senast uppdaterad: 2024-03-13