"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Humlab - en forskningsinfrastruktur för digital humaniora

Forskningsinfrastruktur Humlabs uppdrag är att initiera, inspirera och utveckla samspelet mellan humaniora, kultur och informationsteknik inom forskning, forskarutbildning och undervisning. Vi är ett starkt kompetenscentrum vid Umeå universitet med tillgång till teknisk miljö specifikt för digital humaniora.

Mötesplats

Humlab är en samlande miljö för forskning, utbildning och samverkan inom digital humaniora och andra forskningsområden med digitala inslag. I vårt uppdrag ingår att erbjuda humanister möten med andra vetenskapsområden och externa aktörer. Det gör vi till exempel genom att erbjuda konferenser, workshopppar och seminarier. Du hittar alla evenemang på Humlab här:
Kalender

Forskning

Vi erbjuder teknik och kompetenser för att initiera, utveckla och driva forskningsprojekt inom digital humaniora och andra områden med digitala inslag. Vi har huvudsakligen fyra fokusområden:

  • Digitala metoder
  • Digitala praktiker
  • Pedagogisk utveckling
  • Konst

Du hittar mer information om vår forskning på:
Forskning

Utbildning

Humlab medverkar i undervisning vid ett flertal program och kurser, och då i samarbete med fakultetens institutioner. Vi är också rådgivande vid kursutveckling.

Supportuppdrag

Humlabs supportuppdrag innebär att erbjuda Humanistiska fakulteten stöd i form av en IKT-coach och tekniskt/pedagogiskt stöd för digitala lärandemiljöer. IKT-coachen utvecklar den pedagogiska digitala kompetensen hos lärare och driver en IKT-studio. Det tekniskt/pedagogiska stöd innebär bland annat att vi samordnar inköp av tjänster och utrustning samt erbjuder konsultation vid inköp och tekniska lösningar. 

Strategisk relevans

Genom att kombinera akademisk, pedagogisk och teknisk kompetens kan forskning drivas framåt. Det krävs en kombination av akademisk och teknisk kompetens för att ta fram forskningsfrågor som blir utgångspunkt för de metoder och verktyg som utvecklas för att besvara forskningsfrågorna. Humlab är både ett bollplank och genomförare, i projektens utvecklings- och genomförandefas.

Humlab är en viktig resurs för att underhålla och sköta drift av mjukvara och databaser efter enskilda projekttider. I annat fall finns ingen stabil driftmiljö för de olika, ofta relativt små, projekten.

Olika projekt kan bygga på likartade metoder, tekniska komponenter eller kompetenser. Humlab koordinerar utveckling och underhåll mellan projekten som annars är separata, för att säkerställa kunskapsöverföring.

Kontakt

Karin Danielsson
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 86
Coppelie Cocq
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 82
Senast uppdaterad: 2023-03-22