"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Christos Katrantsiotis

Diatoméer

Diatoméer eller kiselalger är encelliga alger som finns i nästan alla söt- och brackvattensmiljöer, ofta i stor mängd och av många olika typer. Kiselalger reagerar snabbt på miljöförändringar i hydrologiska betingelser (t.ex. salthalt, vattendjup) och näringstillgång. Diatoméer har en väldokumenterad taxonomi och ekologi och fungerar mycket bra som bioindikatorer av tidigare och samtida förändringar i vattenkvalitet. Skelettet/skalet består av kiselföreningar och dessa kan under rätt betingelser bevaras väl i sediment under tusentals år. Analyser av diatoméer har använts inom paleoekologiska undersökningar under många decennier och i sedimentproppar kan avslöja förändringar i paleohydrologiska förhållandena med hög noggrannhet och upplösning.  

Senast uppdaterad: 2022-08-18