Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Uppdragsverksamhet vid Miljöarkeologiska laboratoriet

Uppdragsarbetet är en central del i verksamheten och utgörs av material och data från både mindre undersökningar och mer omfattande flerårsprojekt.

Miljöarkeologiska laboratoriet har en bred kunskapsbas och kan erbjuda en rad analyser kopplade till arkeologi och naturvetenskap. De vanligaste analystyperna är växtmakrofossilanalys, markkemisk/fysikalisk analys, pollenanalys och insektsanalys. Vid större projekt kan även mikromorfologi och diatoméanalys utföras där laboratoriet samarbetar med andra forskare och analytiker. MAL erbjuder även konsultation inför ett projekt eller en undersökning vilket kan röra bland annat provtagningsstrategier eller utformande av en undersökningsplan med miljöarkeologisk inriktning. I rollen som nationellt resurslaboratorium med ansvar för forskning och utveckling inom miljöarkeologi bör MAL främst arbeta i projektform. För att kompetensen inom MAL skall kunna utnyttjas maximalt bör laboratoriet engageras redan i inledningsfasen av större projekt.

Läs mer ingående om våra analyser och metoder

Läs mer om projekt där MAL varit delaktigt

Se våra publicerade rapporter

Skicka in prover till Miljöarkeologiska laboratoriet

Önskar ni sända prover för analys? Då arbetsbelastningen kan variera rekommenderar vi att ni först kontaktar någon av oss för att få ett så smidigt samarbete som möjligt.

Använd nedanstående blankett när du skickar in prover till MAL. Spara först ned blanketten på din dator. Fyll sedan i uppgifterna som efterfrågas, spara och skicka det via e-post till mal@umu.se

Provblankett MAL.pdf (182 kB)