Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Uppdragsverksamhet vid Miljöarkeologiska laboratoriet

Uppdragsarbetet är en central del i verksamheten och utgörs av material och data från både mindre undersökningar och mer omfattande flerårsprojekt.

Viktig information om uppdragsarbetet vid MAL

På grund av den pågående Coronapandemin och de begränsningar i vår verksamhet som det medför har vi för närvarande fördröjningar i vårt uppdragsarbete. Det kan innebära att vi inte kan leverera rapporter och analysresultat i tid till dig som beställare. Vi ber om ursäkt för detta och om förstående under rådande omständigheter. Har du som beställare frågor ber vi dig kontakta laboratoriets föreståndare Philip Buckland, se nedan.

Gällande nya uppdragsförfrågningar kan ni som vanligt kontakta oss på mal@umu.se med överseende för eventuella fördröjningar.

Miljöarkeologiska laboratoriet har en bred kunskapsbas och kan erbjuda en rad analyser kopplade till arkeologi och naturvetenskap. De vanligaste analystyperna är växtmakrofossilanalys, markkemisk/fysikalisk analys, pollenanalys och insektsanalys. Vid större projekt kan även mikromorfologi och diatoméanalys utföras där laboratoriet samarbetar med andra forskare och analytiker. MAL erbjuder även konsultation inför ett projekt eller en undersökning vilket kan röra bland annat provtagningsstrategier eller utformande av en undersökningsplan med miljöarkeologisk inriktning. I rollen som nationellt resurslaboratorium med ansvar för forskning och utveckling inom miljöarkeologi bör MAL främst arbeta i projektform. För att kompetensen inom MAL skall kunna utnyttjas maximalt bör laboratoriet engageras redan i inledningsfasen av större projekt.

Läs mer ingående om våra analyser och metoder

Läs mer om projekt där MAL varit delaktigt

Se våra publicerade rapporter

Skicka in prover till Miljöarkeologiska laboratoriet

Skicka in prover till Miljöarkeologiska laboratoriet

Önskar ni sända prover för analys? Då arbetsbelastningen kan variera rekommenderar vi att ni först kontaktar någon av oss för att få ett så smidigt samarbete som möjligt.

Använd nedanstående blankett när du skickar in prover till MAL. Spara först ned blanketten på din dator. Fyll sedan i uppgifterna som efterfrågas, spara och skicka det via e-post till mal@umu.se

Provblankett MAL.pdf (182 kB)