"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malin Grönborg

Uppdragsverksamhet vid Miljöarkeologiska laboratoriet

Uppdragsarbetet är en central del i verksamheten och utgörs av material och data från både mindre undersökningar och mer omfattande flerårsprojekt.

Miljöarkeologiska laboratoriet har en bred kunskapsbas och kan erbjuda en rad analyser kopplade till arkeologi och naturvetenskap. De vanligaste analystyperna är växtmakrofossilanalys, markkemisk/fysikalisk analys, pollenanalys och insektsanalys. Vid större projekt kan även mikromorfologi och diatoméanalys utföras där laboratoriet samarbetar med andra forskare och analytiker. MAL erbjuder även konsultation inför ett projekt eller en undersökning vilket kan röra bland annat provtagningsstrategier eller utformande av en undersökningsplan med miljöarkeologisk inriktning. I rollen som nationellt resurslaboratorium med ansvar för forskning och utveckling inom miljöarkeologi bör MAL främst arbeta i projektform. För att kompetensen inom MAL skall kunna utnyttjas maximalt bör laboratoriet engageras redan i inledningsfasen av större projekt.

Senast uppdaterad: 2024-01-18