"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Sandra Olsson

Forskning vid Miljöarkeologiska laboratoriet

Miljöarkeologi är ett implicit tvärvetenskapligt forskningsfält som omfattar teorier och metoder från humaniora och naturvetenskap. Det omfattar en rad olika forskningsinriktningar och metoder, men nästan alltid riktad mot att studera tidigare människor och deras samspel med miljöer. Denna bredd av kompetens och metoder ger oss möjlighet att interagera med forskare från många andra områden, på ett potentiellt oändligt antal frågeställningar.

Våra forskningsområden är starkt knutna till verksamheten och omfattar bland annat studier av förhistorisk mat och kosthållning, utveckling av nya spektroskopiska tekniker för att analysera sediment och material från arkeologiska kontexter, användningen av fossila skalbaggar för att rekonstruera tidigare miljöer samt studier hur vårt kulturarv påverkas av klimatförändringarna.  

Vi är en del av ArchLab, en nationell infrastruktur för laborativ arkeologi, och Swedigarch, en svensk nationell infrastruktur för digital arkeologi.

För att läsa mer om våra pågående forskningsprojekt, se projektlänken nedan.  

Senast uppdaterad: 2024-01-18