"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Sofi Östman

Forskningsinfrastruktur för miljöarkeologi

Miljöarkeologiska laboratoriet är en infrastruktur som stöttar forskning och utveckling inom framförallt paleoekologi: studien av förhistoriska människor och miljöer, genom interdisciplinära metoder och teorier från humaniora och naturvetenskap.

MALs huvudsakliga forskningsområden inkluderar analyser av växtmakrofossil, pollen, fossila insekter och analyser av de fysiska och kemiska egenskaperna hos sediment. Vi strävar efter att säkerställa en kontinuerlig utveckling och förbättring av våra analysmetoder och har under de senaste åren varit drivande inom utveckling av forskningsdatainfrastrukturer (BugsCEP, SEAD) samt inom mobil multispektroskopisk bildanalys (MOBIMA). 

Laboratoriet är en aktiv miljö som arbetar med forskningsuppdrag och tar sig an uppdrag från framförallt Sverige och Norge men även internationellt. Vi erbjuder också konsultation vid uppstart av nya projekt, vid fältarbete och pågående projekt samt tillgång till ytterligare analysmetoder genom våra samarbetspartners i Sverige och internationellt. Vi är också en del av ArchLab, en nationell infrastruktur för laborativ arkeologi, och driver Swedigarch, en svensk nationell infrastruktur för digital arkeologi.

Våra samarbeten

MAL är värd för och ansluten till den internationella open access forskningsinfrastrukturen SEAD (The Strategic Environmental Archaeology Database) och BugsCEP, världens största databas för fossila insekter. Vi samarbetar med infrastrukturprojekten Neotoma Paleoecology Database and Community, DataARC, och ARIADNE+. En del av oss deltar även i en rad European COST Action och ERC projekt. Laboratoriet har ett kontinuerligt forskningsutbyte med nationella och internationella parters, såsom forskarstuderande och postdocs, och har ett aktivt samarbete med Humlab vid Umeå universitet. Våra samarbetspartners utanför akademin representeras bland annat av museer, länsstyrelser, transportstyrelsen, polisen och försvarsmakten.

Forskningsinriktning och utbildning

Våra forskare är framförallt engagerade i frågor kopplade till långsiktiga förändringar inom miljö och klimat, jordbrukets utveckling och forntidens mathållning, sediment och ämnesspårsanalyser samt hyperspektral bildanalys inom arkeologi. Vid Miljöarkeologiska laboratoriet bedriver vi även utbildning, vilket inkluderar grundkurser och ett tvåårigt masterprogram i landskapsarkeologi/miljöarkeologi.

Finansiering

Laboratoriet stöttas av Umeå universitet och Humanistiska fakulteten samt genom forskning och utveckling, uppdragsverksamhet och utbildning. Laboratoriet driver och är del av VR-finansierade projekt. För mer information om hur Miljöarkeologiska laboratoriets resurser kan nyttjas, kontakta någon av våra föreståndare, se kontaktinformation nedan.

Föreståndare

Ivanka Hristova
Staff scientist
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 34
Sofi Östman
Projektassistent
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 33
Senast uppdaterad: 2024-01-18