"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Sofi Östman

Fosfatanalys

Människan har sedan urminnes tider manipulerat kretsloppen för ett flertal bioessentiella element så att dessa kommit att anrikas eller omflyttas. Grundämnet fosfor, som i naturen finns i formen av fosfat, är ett av dessa som ackumuleras där människor bor och verkar. Genom att analysera jordprovers fosfatinnehåll kan man lokalisera boplatser, identifiera markanvändning funktionsytor i hus, gravar eller andra aktivitetsytor etc. Det också möjligt att analysera effekter av ett gödslande jordbruk genom att analysera olika fraktioner av fosfat i marken, genom att analysera hur fosfat är bundet till organiska respektive oorganiska komponenter. Genom att analysera olika fraktioner av fosfat i marken blir det bland annat möjligt studera inverkan av ett gödslande jordbruk. 

I kombination med fosfatanalyser kan man även analysera organisk halt via glödförlust (Loss on Ignition (LOI) en parameter som även ger information om jordmåndsbildning och status. Vidare kan det vara motiverat att utföra analyser av markens pH, ledningsförmåga-konduktivitet samt kornstorlek. 

Senast uppdaterad: 2022-08-18