"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Philip Buckland

Insekter - Paleoentomologi 

Paleoentomologi innebär studien av subfossila insekter och andra leddjur från arkeologiska och kvartärgeologiska sediment. Insekter används för att undersöka en mängd olika typer av forskningsfrågor, bland annat för att förstå landskapsförändringar, avfallshantering, människans boplatser och förflyttningar samt förekomsten av ektoparasiter. Skalbaggar är också utmärkta indikatorer av tidigare klimatförändringar.

Insekter utgör den mest artrika djurgruppen på jorden och många arter har krav på mycket specifika levnadsmiljöer. I nordliga områden finns insektsgrupper som följer människan och som inte skulle överleva utan de artificiella miljöer som skapas av människans boningar och kulturlandskap. 

Senast uppdaterad: 2022-08-18