"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Pollenmätningar

Pollen är små korn som bildas i växternas hanorgan, ståndarna och sprids på flera sätt, med insekter, vind och ibland vatten. Flera av växterna, som till exempel gräs, björk, hassel och al har allergiframkallande pollen. I Sverige är ungefär var femte person pollenallergiker. Därför är det viktigt att allergiker har tillgång till relevant information om den dagliga pollensituationen i luften, som kan hjälpa dem att bättre hantera sin sjukdom och planera medicinering mm.

Från och med 2022 driver Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet pollenmätningarna i Umeå på uppdrag av Naturhistoriska riksmuseet. Från och med 2023 ansvarar Miljöarkeologiska laboratoriet för pollenmätningar även i Sundsvall, Piteå, Östersund och Abisko. Vi tar över pollenmätningarna från Jan-Erik Wallin som har gjort ett enormt och viktigt arbete med detta sedan 1979.

Under pollensäsongen (mars till september), infångas pollen dagligen in en pollenfälla och identifieras och analyseras sedan med avseende på polleninmängd och växtsort genom att pollen räknas under mikroskop. Forskare vid Miljöarkeologiska laboratoriet utför analyserna och dessa resulterar i pollenrapporter och prognoser som når allmänheten på Naturhistoriska riksmuseets hemsida (Pollenrapporten.se) och via ett flertal andra medier.

Mätningarna av pollen i Umeå och Norrland ingår i ett landsomfattande nät om ett tjugotal mätstationer och har en av de längsta, över tid, mätserierna i Sverige. Mätningarna i Norrland bidrar till den långsiktiga miljöövervakningen i landet då den även utgör en viktig dokumentation av regionens pollenflöde och dess eventuella förändring över tid.

Läs mer och se aktuella pollennivåer på Pollenrapporten.se

Forskning inom pollenanalys

På Miljöarkeologiska laboratoriet är vi också intresserade av förändringar av biologisk mångfald under långa tidsperioder. Genom att studera förändringar i pollenmängd under tusentals år kan vi jämföra den vegetation vi ser idag med de landskap som fanns förr i tiden. Detta kan ge viktig information om hur samspel mellan människor, klimat och växter har påverkat den vegetation som producerar allergiframkallande pollen i idag.

Läs mer om forskning och pollenanalys på: https://www.umu.se/forskning/infrastruktur/mal/pollenanalys/

Reportage

En morgon i pollenmätningens tjänst

Följ med upp på universitetets tak för att samla in pollen för Umeås pollenprognoser på Pollenrapporten.se.

Kontakt

Christos Katrantsiotis
Staff scientist
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 99
Senast uppdaterad: 2023-06-30