"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Jan-Erik Wallin

Pollenanalys

Med en pollenanalys kan man genom att studera subfossila pollenkorn och analysera sammansättningen försöka återskapa tidigare vegetation eller identifiera viktiga händelser i utvecklingen av ett landskap, exempelvis övergången från skog till odlingsmark.

Pollen från växter kan bevaras över lång tid i våta miljöer såsom sjösediment, torvmossar, brunnar eller kulturlager. Pollenkorn sprids överallt i naturen i stora mängder och kan därför hjälpa till att måla upp en större regional bild av ett förhistoriskt landskap, medan exempelvis en arkeobotanisk analys är mer lokal. En pollenanalys kan hjälpa till att svara på frågor kopplade till klimatstudier, landskapsutveckling samt för datera förhistoriska händelser.

MAL ansvarar även för pollenmätningarna i Norrland

Senast uppdaterad: 2023-02-10