"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Malcolm Lillie

Spektroskopi

Inom MALs laboratoriemiljö finns även ett spektroskopi-lab med utrustning och instrumentering som innefattar tekniker som XRF, NIR och RAMAN.  

OBS! Då denna typ av analys är beroende av väl fungerande utrustning vill vi vara tydliga med att ha en god tidsplan för analyserna för att kunna garantera snabbt handhavande.  

Är du intresserad av att applicera dessa analyser på ditt material eller har övriga funderingar rörande spektroskopi? Kontakta då johan.linderholm@umu.se för mer detaljer.  

XRF, röntgenflourecens 

Denna teknik är användbar för kvantitativ analys av grundämnen, metaller och halvmetaller som kan ge ytterligare information om bland annat jord-sedimentbildning, metallproduktion och hantverksaktiviteter. Den använder röntgenstrålning för att excitera en grundämnen och analysera den efterföljande fluorescensen. Det har blivit ett standardverktyg inom arkeologisk forskning under det senaste decenniet. På MAL använder vi en bärbar XRF och har inom universitetet tillgång till mer avancerade stationära utrustningar.  
 
Nära infrarödspektroskopi (NIR) 

Nära infraröd reflektansspektroskopi är en snabb, icke-förstörande teknik som resulterar i kemisk spektroskopisk information i NIR-våglängdsområdet (850-2500 nm). Information om organiska funktionella grupper och vissa oorganiska föreningar ger en kvalitativ information om exempelvis sedimentär sammansättning. Känsligheten är låg men tillräcklig för att ge information om såväl oorganiskt som organiskt material. NIR kan även användas för arkeometriska studier av artefakter som flintor, kvarts, pigment och keramik/bruk etc. På MAL använder vi Vis-NIR spektroskopi som även inkluderar det synliga ljusområdet. Hyperspektrala NIR-kameror finns tillgängliga för kemisk bildanalys av arkeologiska och relaterade material, både organiskt och oorganiskt med hög pixelupplösning på nära håll. 

Ramanspektroskopi (laserinducerad) 

Denna teknik använder monokromatiskt ljus (laser eller liknande) för att analysera RAMAN-scattering från ett föremål eller förening. Med RAMAN erhålls specifik molekylär information och skiljer sig från NIR på detta sätt. I kombination med NIR-spektroskopi kan dessa tekniker lösa ganska komplexa matriser. 

Senast uppdaterad: 2022-10-13