"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Sandra Olsson

Växtmakrofossilanalys

Växtmakrofossilanalys är studien av växtrester, det vill säga fröer, frukter och andra växtdelar kopplade till arkeologiska lämningar och miljöer, oftast bevarat i förkolnat eller subfossilt tillstånd. Genom att studera växtmakrofossil får vi en inblick i förhistoriens växtanvändning, mathållning, odling, handel, djurhållning, ritualer och andra delar av det vardagliga livet. 

Senast uppdaterad: 2022-08-18