Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vedartsanalys

Arkeobotanik är studien av växtrester kopplade till arkeologiska lämningar och miljöer, oftast bevarat i förkolnat eller subfossilt tillstånd. Genom att studera växtmakrofossil, det vill säga fröer, frukter och andra växtlämningar får vi en inblick i förhistoriens växtanvändning och de miljöer kopplade till mänskliga aktiviteter.

En växtmakrofossilanalys kan hjälpa till att svara på frågor kopplade till mathållning och odling, handel, ritualer och det vardagliga livet såsom avfallshantering eller funktionsindelning inom byggnader.