"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Ivanka Hristova

Vedartsanalys

Vid artbestämning av förkolnad och oförkolnad ved analyseras materialets struktur genom ett mikroskop för att ta reda på träslag och vilken del av trädet som studeras.

En vedartsanalys är framförallt vanligast i samband med 14C-datering, där det är av stort intresse att ta reda på vedens art och egenålder för att få en så nära koppling till det provtagna objektets nyttjande som möjligt.  
Vi utför vedartsbestämning på både förkolnad och oförkolnad ved. Resultaten kan ge information om anläggningars funktion, skogs- och resurstillgång, klimat- och landskapsförändringar, materialnyttjande i ex båtar, byggnader och föremål. 

I kombination med andra analyser såsom växtmakrofossilanalys, insekter, markkemi, pollenanalys eller mikromorfologi kan arbestämning av ved bidra till förståelsen av förhistoriska miljöer, boplatser och klimat. 

Senast uppdaterad: 2022-08-18