"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Visible Speech (VISP)

Forskningsinfrastruktur Visible Speech (VISP) är en infrastruktur som utvecklats för att möjliggöra en hantering av ljudinspelningar av personer som talar, i enlighet med GDPR och krav gällande IT-säkerhet.

VISP ger tillgång till en centraliserad miljö för talspråksforskning som strävar efter att möta både forskarnas behov av effektiva arbetsflöden och lagstiftarens krav på säker datahantering.

Infrastrukturen erbjuder forskarvärlden en enhetlig miljö för att utföra reproducerbar talsignalbehandling i en miljö som stödjer nationella och internationella samarbeten. VISP-plattformen erbjuder den mest omfattande uppsättningen offentligt tillgängliga tal- och röstanalysprocedurer i världen inom sitt ramverk.

Digital arkivering av värdprojekt underlättas också av en enhetlig, dokumenterad och transparent katalogstruktur för alla projekt i VISP, vilket också minskar hindren för att tillgängliggöra data i enlighet med FAIR-principerna.

För att få tillgång till plattformen ansöker forskare om en projektyta efter godkänd etikprövning.

VISP finansieras av Vetenskapsrådet genom Nationella språkbanken och Swe-Clarin-konsortiet som utvecklar och tillgängliggör digitala metoder och material inom humaniora och samhällsvetenskap

Kontakt

Linda Sandström
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 90 17
Johan von Boer
Systemutvecklare
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 03

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-11-30