Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

AI, Democracy and Self-Determination

Forskningsprojekt I detta projekt kommer vi att undersöka hur AI kan utformas och användas för att bete sig i enlighet med etiska principer och sociala värderingar. Vi syftar särskilt till att undersöka AI-systemens påverkan på självbestämmande och på demokratiska processer och värderingar.

Vi kommer att analysera människors förväntningar på den etiska och samhälleliga effekten av AI, på hur AI kommer att leda till nya modeller för demokrati och människors förmåga att utöva sin rätt till självbestämmande.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-09-01 2023-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsämne

Datavetenskap

Projektbeskrivning

Vi kommer att utveckla teorier och metoder för att utforma och utvärdera AI-applikationer så att de uppfyller samhälleliga och etiska behov och förväntningar.

Vi kommer att utvärdera dessa system i en simuleringsmiljö som gör det möjligt att testa sociala beteenden när dessa interagerar med varandra och med AI-system.

Vi jämför resultaten i tre fallstudier: om pluralism i politisk debatt, om kritisk granskning av offentligt beslutsfattande och om självbestämmande i interaktionen med virtuella coacher för att förbättra hälsan.

Projektet ingår i Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software
Program - Humanities and Society (WASP-HS). Programmet finansieras av Wallenbergstiftelserna. För mer information om forskning och andra aktiviteter i programmet, besök WASP-HS.