"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Äktenskapet, äganderätten och kvinnans emancipation, ca. 1870-1920

Forskningsprojekt "Det privata är politiskt" var ett av 1970-talets kvinnorörelses politiska slagord. Påståendet kan sägas vara relevant också för detta forskningsprojekt."

Projektet behandlar den första perioden i kvinnorörelsens historia, från ca 1870 fram till gift kvinnas myndighet 1921. Stora samhällsförändringar vid denna tid medförde att traditionellla, lagstadgade hierarkiska relationer mellan könen ifrågasattes och var på väg att luckras upp. En central punkt rörde äktenskapet och mannens målsmanskap och vem som skulle kontrollera egendom och inkomster. En annan handlade om rösträtten. Jag vill studera på vilket sätt dessa relationer förändrades under perioden och hur de var sammankopplade med varandra. Projektet utförs med ekonomiskt stöd från Vetenskapsrådet.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2006-01-01 2009-12-31

Finansiering

Finansår , 2006, 2007, 2008

huvudman: Åsa Karlsson Sjögren, finansiar: VR, y2006: 696000, y2007: 710000, y2008: 724000,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Historia

Projektbeskrivning

Projektet kommer att undersöka såväl förändringar i lagstiftning som i praxis under perioden. Tidigare forskning har berört frågan om kvinnans myndighet och rösträtt ur kvinnorörelsens perspektiv och därför läggs mindre vikt vid kvinnorörelsens formering och aktörerna inom denna. Aktörsperspektivet i denna studie förläggs snarars på praxisnivån, där frågor om aktörernas kön och sociala tillhörighet blir centrala.

(Ämnen: Historia)

Senast uppdaterad: 2019-09-18