"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ålidhem den hållbara kulturstadsdelen

Doktorandprojekt Ålidhemsprojektet Från Delegationen för hållbar stadsutveckling erhöll Umeå kommun medel för sitt projekt ”Ålidhem den hållbara kulturstadsdelen” och där projektets huvudintressenter utgörs av fastighetsbolaget AB Bostaden samt Umeå Energi AB.

Vår roll i detta projekt är primärt att ansvara för den energimässiga uppföljningen samt utvärdering av de vidtagna åtgärderna i Ålidhemsprojektet. Vi har också tillsammans med KTH tagit fram en modell för redovisning och värdering av den uppnådda energieffektiviseringen för alla de nationella projekt som erhållit medfinansiering av Delegationen för hållbar stadsutveckling.

Huvudhandledare

Staffan Andersson
Övrig/annan befattning
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2010-06-01 2016-03-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Byggteknik, Energiteknik

Projektbeskrivning

Det har gjorts en utvärdering av koncept för flerfamiljshus baserat på fältmätningar där en byggnads energiförluster till omgivningen sker i praktiken via transmissionsförluster förbi klimatskalet och genom ventilation och läckage.

Genom att isolera klimatskalet och bygga ett tätt hus där all luftomsättning värmeväxlas kan ett mycket lågt värmebehov uppnås, också till en så låg nivå att de boende och deras aktiviteter utgör den enda energikällan.

Ekonomiska hinder

Trots att åtgärder som är teoretiskt möjliga att göra för att få ett gott inomhusklimat, begränsas det dock av olika ekonomiska faktorer. Problemet försvåras ytterligare om ett livscykelperspektiv byggs där den ursprungliga energianvändningen kan minimeras och inte enbart antal kilowatt.
Det finns en stor efterfrågan av metoder och metodik som ska kunna analysera den verkliga energiförbrukningen och för att kunna förändra uppläggningen där energin sparas och hjälper samt lär människor hur de på bästa sätt spar energi. En annan viktig fråga är också hur man ska kunna säkerställa och göra uppföljningar i genomförandefasen samt i inomhusmiljön.

Målsättningen med idén

Riktlinjen med detta projekt är att vidareutveckla metoder för uppföljning och validering av olika åtgärder baserade på mätningar samt att kunna dokumentera och systematisera erfarenheterna från genomförandeprocessen. Undersökningen genomförs under perioden 2010-2014 på flerfamiljshus, vilka renoveras och produceras av det kommunala allmännyttiga fastighetsbolaget Bostaden AB i Umeå.

Senast uppdaterad: 2023-01-12