"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Byggteknik

Byggteknik är den ingenjörsvetenskap som omfattar de byggnader och den infrastruktur som vi alla är beroende av i vårt dagliga liv. Området inbegriper byggandets olika skeden, från planering, projektering, konstruktion via byggproduktion till underhåll, förändring och destruktion.

Nyheter

Green Arctic Building

Besök i september av projektpartner från Green Artic Building (GrAB) hos TFE

IHBI-lab erhåller 3,3 miljoner kronor

En laborativ studie av interaktion mellan energieffektiva åtgärder i byggnader och boendes beteenden

Forskningsprojekt

Hybrida energilösningar för byggnader och infrastruktur (HYBES)
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 februari 2023 till 31 januari 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Datadriven modellering med Big Data som beslutsstöd till energirenovering för småhusägare
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 december 2021 till 30 november 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mot nära-noll energiprestanda för historiska byggnader
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 juni 2019 till 31 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt

Forskargrupper

Energieffektivisering
Gruppen forskar om effektivisera energianvändning som krävs för hållbar utveckling både lokalt och globalt.
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Intelligent Human-Buildings Interactions lab
Ett Intelligent Human-Buildings Interaction Lab (IHBI) etableras vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet. Syftet är...
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik