Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Byggteknik

Byggteknik är den ingenjörsvetenskap som omfattar de byggnader och den infrastruktur som vi alla är beroende av i vårt dagliga liv. Området inbegriper byggandets olika skeden, från planering, projektering, konstruktion via byggproduktion till underhåll, förändring och destruktion.

Nyheter

Green Arctic Building

Besök i september av projektpartner från Green Artic Building (GrAB) hos TFE

IHBI-lab erhåller 3,3 miljoner kronor

En laborativ studie av interaktion mellan energieffektiva åtgärder i byggnader och boendes beteenden

Forskningsprojekt

Datadriven modellering med Big Data som beslutsstöd till energirenovering för småhusägare
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 december 2021 till 30 november 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mot nära-noll energiprestanda för historiska byggnader
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 juni 2019 till 31 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Cirkulär Ekonomi - Nya möjligheter för träbyggnadsbranschen
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Miljömässiga prestandamått för att bedöma hållbart byggande från ett livscykelperspektiv
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 september 2017 till 31 maj 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt

Forskargrupper

Energieffektivisering
Gruppen forskar om effektivisera energianvändning som krävs för hållbar utveckling både lokalt och globalt.
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Intelligent Human-Buildings Interactions lab
Ett Intelligent Human-Buildings Interaction Lab etableras (IHBI) vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet. Syftet är...
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik