"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

And Jesus Said, Please Like, Share and Follow: Swedish Free Churches on Instagram

Forskningsprojekt I detta projekt utforskas samspelet mellan religion och vår tids nya digitala teknologier. Med ett fokus på de svenska frikyrkorna undersöks hur lokala kyrkor använder sig av sociala medieplattformar och hur innehållet de publicerar förhandlas och produceras inom dessa institutioner. Särskild uppmärksamhet riktas mot kyrkornas visuella kommunikation och identitetsskapande, samt vilken roll digital religiösa kreatörer (eng. digital religious creatives) har i dessa processer.

Projektansvarig

Julia Kuhlin
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 08

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-11-01 2024-10-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Humlab

Forskningsområde

Digital humaniora, Medie- och kommunikationsvetenskap, Religionsvetenskap och teologi

Projektbeskrivning

De senaste decenniernas ökade digitalisering har på ett radikalt sätt omvandlat vårt samhälle, särskilt vad gäller hur vi kommunicerar och interagerar med varandra. Denna omvandling har också påverkat religiösa institutioner och idag är det vanligt att religiösa grupper använder sig av digitala verktyg och plattformar för att kommunicera med medlemmar, såväl som potentiella medlemmar. Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska frikyrkor använder sig av sociala medier och hur det innehåll som publiceras i dessa kanaler produceras. Studien kommer med andra ord att bidra med kunskap kring hur kyrkor navigerar och anpassar sig till ett alltmer digitaliserat samhälle med ett särskilt fokus på nya former av kommunikationsstrategier.

Projektets struktur, data och metod

Projektet består av två delar, varav den första fokuserar på hur man använder sig av plattformen Instagram. Här kommer jag undersöka vad för slags inlägg som publiceras och vad för strategier man använder sig av för att nå ut och engagera medlemmar. Vidare kommer jag att se närmare på den visuella framställningen av kyrkan som plats, gemenskap och verksamhet, såväl som hur anställda och medlemmar representeras på bild.

I den andra delstudien kommer jag att intervjua individer som skapar innehåll för sociala mediekanaler i frikyrkorna. Medieforskaren Heidi Campbell har belyst hur digitala religiösa kreatörer (eng. digital religious creatives) blir allt viktigare för religiösa institutioner i det nutida digitala landskapet. Hon menar vidare att dessa individer haft en påtaglig påverkan på många religiösa institutioners inre verksamhet och struktur, samt att deras expertis på olika sätt utmanar (men också kan förstärka) traditionella religiösa auktoriteter. Utöver att undersöka hur digitalt innehåll förhandlas fram och produceras inom kyrkorna kommer jag därför också att se närmare på hur dynamiken ser ut mellan digitala religiösa kreatörer och traditionella religiösa auktoriteter.

Senast uppdaterad: 2024-03-23