"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Religionsvetenskap och teologi

Forskningsområdet handlar om religioner, deras bakgrund och utveckling.

Nyheter

Omsorg som motkraft till mobbing i skolan

Ny avhandling av Mimmi Norgren Hansson undersöker omsorg i vänskapsrelationer bland elever på mellanstadiet.

Ny bok om bönhusen i övre Norrland

Ny bok om bönhus, missionshus och kapell som återfanns i nästan varje by. I dag står många av lokalerna tomma.

Utbredd sekularitet bland svenskar med muslimsk familjebakgrund

Svenskar med muslimsk familjebakgrund är betydligt mer sekulariserade än man tidigare trott.

Forskningsprojekt

Omsorgsberättelser från mellanstadiet
Tid 23 september 2018 till 23 september 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Wallenberg Academy Fellows
Tid 1 juli 2013 till 30 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Norrländsk kyrko- och utbildningshistoria (NOKOUT)
Tid 1 januari 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
The Physiology of Vice in the Middle Ages
Tid 1 oktober 2011 till 30 september 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
QVIZ – tillgängliggörande av europeiskt arkivmaterial
Tid 17 december 2007 till 30 april 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kyrkoslavisk språkhistoria
Tid 17 december 2007 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kulturarvsentreprenörens roll i lokalsamhället
Forskningsområde: Religionsvetenskap och teologi
Tid 1 februari 2007 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Religious History of the North (REHN)
Forskarnätverk med inriktning mot religionshistoria i norr.
Forskningsområde: Religionsvetenskap och teologi