Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 november 2020)

printicon

Främlingsfientlighet i ett föränderligt Europa

Forskningsprojekt Hur påverkar den senaste tidens utveckling med ekonomisk kris, politiska framgångar för främlingsfientliga partier och förändrad befolkningsstruktur attityder till invandrare, generellt och i specifika grupper?

Genom att analysera konsekvenserna av ekonomiska, demografiska och politiska förändringar inom och mellan länder syftar projektet till att undersöka förändringar i attityder gentemot invandrare i Europa.

Projektansvarig

Mikael Hjerm
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 17

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-01-01 2019-12-31

Finansiering

Marianne and Marcus Wallenberg Foundation (MMW)
Diarienr: 2014.0019

Sveriges Riksbankens jubileumsfond (RJ)
Diarienr: P14-0775:1

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskaplig fakultet, Sociologiska institutionen

Forskningsämne

Sociologi

Projektbeskrivning

Projektets syfte är att undersöka förändringar i attityder gentemot invandrare i Europa. Genom att analysera konsekvenserna av ekonomiska, demografiska och politiska förändringar inom och mellan länder avser vi förklara hur attityder till invandrare har utvecklats, generellt och i specifika grupper. Detta är viktigt då vi idag vet mycket lite om följderna av den senaste tidens utveckling med ekonomisk kris, politiska framgångar för främlingsfientliga partier och förändrad befolkningsstruktur. Trots att tidigare forskning identifierar sådana faktorer som viktiga för attityder gentemot invandrare saknas en genomgripande analys av dessa dynamiska processer.

Med grupphotsteorin som teoretisk utgångspunkt studerar vi hur mönster av stabilitet/förändring i attityder relaterar till bredare förändringar i ekonomi, politik och demografi samt hur olika grupper (baserat på ålder, social klass, politiska preferenser etc.) reagerar på dessa förändringar. I och med att grupphotsteorin samtidigt är begränsad när det gäller att förklara förändringar, möjliggör vårt projekt här teoretisk utveckling. För att kunna genomföra analyserna använder vi oss av flernivåanalys samt av högkvalitativa survey och makro data. Förbättringar i datatillgång möjliggör en utvidgning av såväl tidsperspektivet som av urvalen vilket innebär att vi nu kan genomföra analyser som tidigare inte var möjliga. Detta kommer att leda till fördjupad förståelse, inte bara för hur attityder gentemot invandrare utvecklas under specifika omständigheter, utan också för främlingsfientlighet i sig – och i förlängningen för hur sådana attityder kan motverkas.

Publikationer

2020
Social Indicators Research, Springer 2020, Vol. 147 : 897-919
Hjerm, Mikael; Eger, Maureen A.; Bohman, Andrea; et al.
2020
Welfare state legitimacy in times of crisis and austerity: between change and vontinuity, UK: Edward Elgar Publishing 2020 : 177-198
Eger, Maureen A.; Larsen, Christian Albrekt; Mewes, Jan
2020
Religion and Neo-Nationalism in Europe, Baden-Baden, Germany: Nomos Verlagsgesellschaft 2020 : 61-84
Eger, Maureen A.
2020
Mainstreaming the global radical right: CARR yearbook 2019/2020, Ibidem-Verlag 2020 : 362-365
Eger, Maureen A.; Hjerm, Mikael
2019
Tracking the rise of the radical right globally: CARR yearbook 2018/2019, Stuttgart: Ibidem-Verlag 2019 : 41-44
Eger, Maureen A.
2019
Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, 81
Werner, Lena
2019
Europe at the crossroads: confronting populist, nationalist, and global challenges, Nordic Academic Press 2019 : 113-134
Eger, Maureen A.; Valdez, Sarah
2019
Tracking the rise of the radical right globally: CARR Yearbook 2018/2019, Stuttgart: Ibidem-Verlag 2019 : 135-138
Eger, Maureen A.; Hjerm, Mikael
2019
European Political Science, Springer 2019, Vol. 18, (3) : 379-399
Eger, Maureen A.; Valdez, Sarah
2019
Ethnic and Racial Studies, Routledge 2019, Vol. 42, (9) : 1514-1533
Mitchell, Jeffrey
2019
Frontiers in Sociology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 4
Bohman, Andrea; Hjerm, Mikael; Eger, Maureen A.
2018
Scandinavian Political Studies, John Wiley & Sons 2018, Vol. 41, (3) : 283-306
Bohman, Andrea
2018
Socius: Sociological Research for a Dynamic World, Sage Publications 2018, Vol. 4 : 1-11
Hjerm, Mikael; Eger, Maureen A.; Danell, Rickard
2018
The effects of race, Stellenbosch: AFRICAN SUN MeDIA 2018 : 151-167
Eger, Maureen A.; Hjerm, Mikael
2018
The Centre for Analysis of the Radical Right (CARR) 2018
Valdez, Sarah; Eger, Maureen A.
2018
International Studies in Sociology of Education, Abingdon: Taylor & Francis 2018, Vol. 27, (1) : 42-59
Hjerm, Mikael; Johansson Sevä, Ingemar; Werner, Lena
2017
International Journal of Comparative Sociology, Thousand oaks: Sage Publications 2017, Vol. 58, (5) : 440-463
Eger, Maureen A.; Breznau, Nate
2016
Journal of ethnic and migration studies, Taylor & Francis 2016, Vol. 11, (42) : 1729-1747
Bohman, Andrea; Hjerm, Mikael
2016
Acta Sociologica, Sage Publications 2016, Vol. 59, (3) : 195-214
Breznau, Nate; Eger, Maureen A.
2016
Sociology Compass, John Wiley & Sons 2016, Vol. 10, (10) : 877-892
Eger, Maureen A.; Bohman, Andrea
2016
Socius: Sociological Research for a Dynamic World, Sage Publications 2016, Vol. 2 : 1-15
Kulin, Joakim; Eger, Maureen A.; Hjerm, Mikael
2015
Ethnic and Racial Studies, Taylor & Francis Group 2015, Vol. 38, (15) : 2705-2721
Bevelander, Pieter; Hjerm, Mikael
2015
International Journal of Comparative Sociology, Sage Publications 2015, Vol. 56, (2) : 141-162
Hjerm, Mikael; Nagayoshi, Kikuko