Hoppa direkt till innehållet
printicon

Främlingsfientlighet i ett föränderligt Europa

Forskningsprojekt Hur påverkar den senaste tidens utveckling med ekonomisk kris, politiska framgångar för främlingsfientliga partier och förändrad befolkningsstruktur attityder till invandrare, generellt och i specifika grupper?

Genom att analysera konsekvenserna av ekonomiska, demografiska och politiska förändringar inom och mellan länder syftar projektet till att undersöka förändringar i attityder gentemot invandrare i Europa.

Projektöversikt

Projektperiod

2015-01-01 2019-12-31

Finansiering

Marianne and Marcus Wallenberg Foundation (MMW)
Diarienr: 2014.0019

Sveriges Riksbankens jubileumsfond (RJ)
Diarienr: P14-0775:1

Forskningsämne

Sociologi

Projektbeskrivning

Projektets syfte är att undersöka förändringar i attityder gentemot invandrare i Europa. Genom att analysera konsekvenserna av ekonomiska, demografiska och politiska förändringar inom och mellan länder avser vi förklara hur attityder till invandrare har utvecklats, generellt och i specifika grupper. Detta är viktigt då vi idag vet mycket lite om följderna av den senaste tidens utveckling med ekonomisk kris, politiska framgångar för främlingsfientliga partier och förändrad befolkningsstruktur. Trots att tidigare forskning identifierar sådana faktorer som viktiga för attityder gentemot invandrare saknas en genomgripande analys av dessa dynamiska processer.

Med grupphotsteorin som teoretisk utgångspunkt studerar vi hur mönster av stabilitet/förändring i attityder relaterar till bredare förändringar i ekonomi, politik och demografi samt hur olika grupper (baserat på ålder, social klass, politiska preferenser etc.) reagerar på dessa förändringar. I och med att grupphotsteorin samtidigt är begränsad när det gäller att förklara förändringar, möjliggör vårt projekt här teoretisk utveckling. För att kunna genomföra analyserna använder vi oss av flernivåanalys samt av högkvalitativa survey och makro data. Förbättringar i datatillgång möjliggör en utvidgning av såväl tidsperspektivet som av urvalen vilket innebär att vi nu kan genomföra analyser som tidigare inte var möjliga. Detta kommer att leda till fördjupad förståelse, inte bara för hur attityder gentemot invandrare utvecklas under specifika omständigheter, utan också för främlingsfientlighet i sig – och i förlängningen för hur sådana attityder kan motverkas.

Publikationer

2019
Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet, L12
Werner, Lena
2018
Socius: Sociological Research for a Dynamic World, Sage Publications 2018, Vol. 4 : 1-11
Hjerm, Mikael; Eger, Maureen A.; Danell, Rickard
2018
Scandinavian Political Studies, John Wiley & Sons 2018, Vol. 41, (3) : 283-306
Bohman, Andrea
2018
The effects of race, Stellenbosch: AFRICAN SUN MeDIA 2018 : 151-167
Eger, Maureen A.; Hjerm, Mikael
2018
European Political Science
Eger, Maureen A.; Valdez, Sarah
2018
International Studies in Sociology of Education, Abingdon: Taylor & Francis 2018, Vol. 27, (1) : 42-59
Hjerm, Mikael; Johansson Sevä, Ingemar; Werner, Lena
2017
International Journal of Comparative Sociology, Thousand oaks: Sage Publications 2017, Vol. 58, (5) : 440-463
Eger, Maureen A.; Breznau, Nate
2016
Socius: Sociological Research for a Dynamic World, Sage Publications 2016, Vol. 2 : 1-15
Kulin, Joakim; Eger, Maureen A.; Hjerm, Mikael
2016
Sociology Compass, John Wiley & Sons 2016, Vol. 10, (10) : 877-892
Eger, Maureen A.; Bohman, Andrea
2016
Journal of ethnic and migration studies, Taylor & Francis 2016, Vol. 11, (42) : 1729-1747
Bohman, Andrea; Hjerm, Mikael
2016
Acta Sociologica, Sage Publications 2016, Vol. 59, (3) : 195-214
Breznau, Nate; Eger, Maureen A.
2015
Ethnic and Racial Studies, Taylor & Francis Group 2015, Vol. 38, (15) : 2705-2721
Bevelander, Pieter; Hjerm, Mikael
2015
International Journal of Comparative Sociology, Sage Publications 2015, Vol. 56, (2) : 141-162
Hjerm, Mikael; Nagayoshi, Kikuko