"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Delprojekt 1: Implementering

I delprojekt 1 undersöks förutsättningar och villkor för implementering av automatisering i socialtjänsten. Implementeringsprocessen studeras från tidig planeringsfas, via genomförande till vidmakthållande. Projektet kartlägger faktorer inom och utanför organisationen som påverkar implementeringens process och utfall. Projektet drar nytta av implementeringsvetenskapliga teorier och har en mixad metodansats.

Senast uppdaterad: 2024-02-05