"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Användbar automatisering: mot en förståelse av robotar och AI i socialtjänsten ur ett organisatoriskt och brukarperspektiv

Forskningsprojekt AI och robotar används allt mer i socialtjänsten för att möta en ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Ett sex år långt forskningsprogram ska undersöka hur automatisering kan införas på bästa sätt, hur det påverkar personalen och brukarna samt ledarskapets betydelse.

Automatisering i form av robotar och AI introduceras i allt större utsträckning i socialtjänsten. Denna utveckling har genererat många frågor från både praktik och akademi, och vi vet idag väldigt lite om hur ny teknik implementeras på bästa sätt, eller vilka konsekvenser det får för personal och brukare. Syftet med föreliggande program är att studera implementering av automatisering i socialtjänsten ur ett organisatoriskt- och brukarperspektiv. Programmet avser att generera ny användbar kunskap om vad kommuner behöver ta hänsyn till när de implementerar välfärdsteknik i socialtjänsten.

Projektansvarig

Susanne Tafvelin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 29

Projektöversikt

Projektbeskrivning

På grund av den demografiska utvecklingen implementerar socialtjänsten i allt större utsträckning välfärdsteknologi som en strategi för att möta ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Automatisering i form av robotar och AI introduceras för att genomföra arbetsuppgifter som tidigare gjorts av personal. Denna utveckling har genererat många frågor från både praktik och akademi, och vi vet idag väldigt lite om hur ny teknik implementeras på bästa sätt, eller vilka konsekvenser det får för personal och brukare. Syftet med föreliggande program är att studera implementering av automatisering i socialtjänsten ur ett organisatoriskt- och brukarperspektiv.

Programmet består av fyra delprojekt.

Aktuellt

Vad blir vi tillsammans med digital teknik?

Kort intervju med Robyn Schimmer, postdok och ny medarbetare i forskningsgruppen CoLeadR.

Hur kommer AI påverka socialtjänstens arbete?

Nytt forskningsprojekt undersöker hur socialtjänsten kan använda ny teknik på bästa sätt.

Publikationer

Handbook of critical studies of artificial intelligence, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2023 : 726-736
Tafvelin, Susanne; Hjelte, Jan; Schimmer, Robyn; et al.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-02-05