Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Magnus Bergmark

Magnus Bergmark

Undervisar på socionomprogrammet. Forskar om implementering av psykosociala insatser, vilket bl.a. inbegriper evidensbaserad praktik, samverkan, välfärdsprojekt och policy.

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är socionom och filosofie doktor i socialt arbete. Jag disputerade i januari 2018 med avhandlingen Integrerade psykosociala insatser - Policy, implementering och praktik i ett komplext verksamhetsfält. För närvarande arbetar jag 50% med undervisning på socionomprogrammet.

Förutom mitt arbete på Umeå universitet har jag en tjänst som verksamhetsutvecklare på Umeå kommun, och är även involverad i forskning med andra lärosäten.

2019
Social Work in Mental Health, Routledge 2019, Vol. 17, (2) : 129-148
Bergmark, Magnus; Bejerholm, Ulrika; Markström, Urban
2018
Social Policy & Administration, John Wiley & Sons 2018, Vol. 52, (3) : 790-808
Bergmark, Magnus; Bejerholm, Ulrika; Markström, Urban
2018
International Journal of Integrated Care, Ubiquity Press 2018, Vol. 18, (4) : 1-11
Bergmark, Magnus; Bejerholm, Ulrika; Svensson, Bengt; et al.
2017
Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie, 87
Bergmark, Magnus
2017
Social Policy & Administration, John Wiley & Sons 2017, Vol. 51, (1) : 95-113
Bergmark, Magnus; Bejerholm, Ulrika; Markström, Urban
2015
Closing the gap between research and policy in mental health: ENMESH 2015 : Eleventh International Conference of the European Network For Mental Health Service Research : Book of Abstracts
Bejerholm, Ulrika; Markström, Urban; Bergmark, Magnus; et al.
2015
Lunds universitet, Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser 2015
Markström, Urban; Bejerholm, Ulrika; Svensson, Bengt; et al.
2015
Eleventh International Conference of the European Network For Mental Health Service Evaluation, Malaga, 1-3 october 2015
Markström, Urban; Svensson, Bengt; Bergmark, Magnus