Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Linda Richter Sundberg

Min forskning rör kunskapstillämpning och implementeringsprocesser i hälsosystem. Jag är särskilt intresserad av frågor i tvärsnittet mellan folkhälsa, psykologi och teknologi.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats

Min forskning rör implementering av nya arbetssätt, logiker och teknologier i hälsosystem. Jag har bland annat studerat nationella och regionala strategier för att stärka kvalitet, effektivitet och jämlikhet i vård och omsorg. Jag har ett särskilt fokus på området psykisk hälsa. 

Jag undervisar på internationella masterprogrammet i Folkhälsovetenskap, vid Läkarprogrammet och forskarutbildningskurser inom implementeringsvetenskap på Umeå universitet och Linköpings universitet. Jag har en bakgrund som psykolog och är intresserad av frågor i tvärsnittet mellan folkhälsa, psykologi och teknologi. Jag koordinerar en av institutionens forskningsprofiler - Health systems and policy research samt Nätverket för implementeringsforskning i norra Sverige. 

Sexual & Reproductive HealthCare, Elsevier 2022, Vol. 32
Farah Mohamed, Amal; Richter Sundberg, Linda
Frontiers in Pediatrics , Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 10
Vaezghasemi, Masoud; Eurenius, Eva; Ivarsson, Anneli; et al.
Journal of Evidence-Based Social Work, Routledge 2021 : 1-24
Bergmark, Magnus; Richter Sundberg, Linda; Markström, Urban; et al.
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 9
Ng, Nawi; Eriksson, Malin; Guerrero, Esteban; et al.
Global Health Action, Taylor & Francis 2021, Vol. 14, (1)
Pat, Puthy; Richter-Sundberg, Linda; Jegannathan, Bhoomikumar; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (10) : e048922-e048922
Richter Sundberg, Linda; Christianson, Monica; Wiklund, Maria; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2021, Vol. 35, (2) : 476-484
Westerlund, Anna; Ivarsson, Anneli; Richter Sundberg, Linda
Statens offentliga utredningar : SOU, 2020:36
Hellberg, Lena; Hall, Ulrika; Hultcrantz, Monica; et al.
Cochrane Database of Systematic Reviews, Vol. 9 : 190-190
Hultcrantz, Monica; Hall, Ulrika; Lagerstedt, Katarina; et al.
pHealth 2020: Proceedings of the 17th International Conference on Wearable Micro and Nano Technologies for Personalized Health, IOS Press 2020 : 203-208
Lindgren, Helena; Guerrero, Esteban; Jingar, Monika; et al.
BMC Pediatrics, Springer Nature 2020, Vol. 20, (1)
Vaezghasemi, Masoud; Eurenius, Eva; Ivarsson, Anneli; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2019, Vol. 108, (6) : 1087-1095
Eurenius, Eva; Richter Sundberg, Linda; Vaezghasemi, Masoud; et al.
Rapport från Folkhälsomyndigheten
Ivarsson, Anneli; Eurenius, Eva; Lindkvist, Marie; et al.
European Journal of Public Health, Oxford University Press 2019, Vol. 29, (Suppl 4) : 367-368
Vaezghasemi, Masoud; Eurenius, Eva; Richter Sundberg, Linda; et al.
Worldviews on Evidence-Based Nursing, Vol. 16, (5) : 332-334
Westerlund, Anna; Nilsen, Per; Sundberg, Linda
BMC Health Services Research, BioMed Central 2017, Vol. 17, (1)
Richter Sundberg, Linda; Garvare, Rickard; Nyström, Monica Elisabeth
European Journal of Public Health, OXFORD UNIV PRESS 2017, Vol. 27, (Suppl_3) : 173-174
Vaezghasemi, Masoud; Sundberg, Linda; Ivarsson, Anneli; et al.
BMC Health Services Research, Vol. 15, (1) : 19-
Richter-Sundberg, Linda; Kardakis, Therese; Weinehall, Lars; et al.
Primary Health Care Research and Development, Cambridge University Press 2015, Vol. 16, (2) : 188-200
Richter-Sundberg, Linda; Nyström, Monica Elisabeth; Krakau, Ingvar; et al.
Implementation Science, BioMed Central 2015, Vol. 10, (1) : 169-179
Strehlenert, H; Richter-Sundberg, Linda; Nyström, Monica; et al.
Public Health Report Series, 1
Kardakis, Therese; Sundberg, Linda; Nyström, Monica; et al.
Psykoterapi: Forskning och utveckling, 29
Sundberg, Linda; Fredelius, Gunilla; Lindqvist, Cecilia; et al.
Scandinavian Journal of Primary Health Care, Vol. 26, (1) : 22-28
von Knorring, Mia; Sundberg, Linda; Löfgren, Anna; et al.
Alexanderson, Kristina; Brommels, Mats; Ekenvall, Lena; et al.
Sundberg, Linda; Sandahl, Christer

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2021 till 31 december 2023

Jag kursansvarig och lärare på kurser i evidensbaserat folkhälsoarbete, utvärderingsmetodik och kvalitativ metod på internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet. På läkarutbildningen på Umeå unversitet, undervisar jag i hälso- och sjukvårdens organisation. Jag är också lärare inom implementeringsvetenskap där jag bland annat undervisar om implementering av riktlinjer och vårdprogram på forskarutbildningskurser och uppdragsutbildning vid Linköpings universitet.