"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Linda Richter Sundberg

Jag är docent i folkhälsovetenskap och universitetslektor i klinisk psykologi. Min forskning rör kvalitets- och implementeringsprocesser i hälso- och sjukvården.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för psykologi
Plats

Min forskning handlar om hur evidens, riktlinjer och innovationer kan utvecklas och implementeras på ett sätt som bidrar till minskade sociala och hälsomässiga klyftor i samhället. Jag har ett särskilt intresse för hälsoområdet psykisk hälsa hos barn och unga.  

I mina studier har jag utvärderat nationella och regionala strategier för att stärka kvalitet, delaktighet och tillgänglighet i vård och omsorg som riktar sig mot barn och unga. 

Jag undervisar på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå i vetenskaplig metod, barn- och ungdomspsykologi och implementeringsvetenskap. 

Jag arbetar också som leg. psykolog på Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård inom Region Västerbotten. Jag koordinerar Nätverket för implementeringsforskning i norra Sverige och är vice ordförande i Psykologförbundets Etikråd.

International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Taylor & Francis 2024, Vol. 19, (1)
Goicolea, Isabel; Richter Sundberg, Linda; Wiklund, Maria; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central (BMC) 2024, Vol. 24
Richter Sundberg, Linda; Gotfredsen, Anne; Christianson, Monica; et al.
International Journal of Prisoner Health, Emerald Group Publishing Limited 2023, Vol. 19, (4) : 628-640
Pat, Puthy; Edin, Kerstin; Jegannathan, Bhoomikumar; et al.
International Journal of Psychiatry, Opast Publishing Groups 2023, Vol. 8, (1) : 7-13
Pat, Puthy; Richter Sundberg, Linda; Jegannathan, Bhoomikumar; et al.
SSM - Population Health, Elsevier 2023, Vol. 21
Vaezghasemi, Masoud; Vogt, Thomas; Lindkvist, Marie; et al.
Journal of Evidence-Based Social Work, Routledge 2022, Vol. 19, (2) : 161-184
Bergmark, Magnus; Richter Sundberg, Linda; Markström, Urban; et al.
Sexual & Reproductive HealthCare, Elsevier 2022, Vol. 32
Farah Mohamed, Amal; Richter Sundberg, Linda
BMC Health Services Research, BioMed Central 2022, Vol. 22, (1)
Goicolea, Isabel; Wiklund, Maria; Linander, Ida; et al.
BMC Pediatrics, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 22, (1)
Johansson, Katarina; Norström, Fredrik; Green, Peter H R; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS) 2022, Vol. 17, (2)
Meili, Kaspar Walter; Månsdotter, Anna; Richter Sundberg, Linda; et al.
Frontiers in Pediatrics , Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 10
Vaezghasemi, Masoud; Eurenius, Eva; Ivarsson, Anneli; et al.
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 9
Ng, Nawi; Eriksson, Malin; Guerrero, Esteban; et al.
Global Health Action, Taylor & Francis 2021, Vol. 14, (1)
Pat, Puthy; Richter-Sundberg, Linda; Jegannathan, Bhoomikumar; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (10) : e048922-e048922
Richter Sundberg, Linda; Christianson, Monica; Wiklund, Maria; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2021, Vol. 35, (2) : 476-484
Westerlund, Anna; Ivarsson, Anneli; Richter Sundberg, Linda
Statens offentliga utredningar : SOU, 2020:36
Hellberg, Lena; Hall, Ulrika; Hultcrantz, Monica; et al.
Cochrane Database of Systematic Reviews, Vol. 9 : 190-190
Hultcrantz, Monica; Hall, Ulrika; Lagerstedt, Katarina; et al.
pHealth 2020: Proceedings of the 17th International Conference on Wearable Micro and Nano Technologies for Personalized Health, IOS Press 2020 : 203-208
Lindgren, Helena; Guerrero, Esteban; Jingar, Monika; et al.
BMC Pediatrics, Springer Nature 2020, Vol. 20, (1)
Vaezghasemi, Masoud; Eurenius, Eva; Ivarsson, Anneli; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2019, Vol. 108, (6) : 1087-1095
Eurenius, Eva; Richter Sundberg, Linda; Vaezghasemi, Masoud; et al.
Rapport från Folkhälsomyndigheten
Ivarsson, Anneli; Eurenius, Eva; Lindkvist, Marie; et al.
European Journal of Public Health, Oxford University Press 2019, Vol. 29, (Suppl 4) : 367-368
Vaezghasemi, Masoud; Eurenius, Eva; Richter Sundberg, Linda; et al.
Worldviews on Evidence-Based Nursing, Vol. 16, (5) : 332-334
Westerlund, Anna; Nilsen, Per; Sundberg, Linda
BMC Health Services Research, BioMed Central 2017, Vol. 17, (1)
Richter Sundberg, Linda; Garvare, Rickard; Nyström, Monica Elisabeth
European Journal of Public Health, OXFORD UNIV PRESS 2017, Vol. 27, (Suppl_3) : 173-174
Vaezghasemi, Masoud; Sundberg, Linda; Ivarsson, Anneli; et al.
BMC Health Services Research, Vol. 15, (1) : 19-
Richter-Sundberg, Linda; Kardakis, Therese; Weinehall, Lars; et al.
Primary Health Care Research and Development, Cambridge University Press 2015, Vol. 16, (2) : 188-200
Richter-Sundberg, Linda; Nyström, Monica Elisabeth; Krakau, Ingvar; et al.
Implementation Science, BioMed Central 2015, Vol. 10, (1) : 169-179
Strehlenert, H; Richter-Sundberg, Linda; Nyström, Monica; et al.
Richter Sundberg, Linda; Hognert, Lovisa
Public Health Report Series, 1
Kardakis, Therese; Sundberg, Linda; Nyström, Monica; et al.
Psykoterapi: Forskning och utveckling, 29
Sundberg, Linda; Fredelius, Gunilla; Lindqvist, Cecilia; et al.
Scandinavian Journal of Primary Health Care, Vol. 26, (1) : 22-28
von Knorring, Mia; Sundberg, Linda; Löfgren, Anna; et al.
Alexanderson, Kristina; Brommels, Mats; Ekenvall, Lena; et al.
Sundberg, Linda; Sandahl, Christer

Forskargrupper

Gruppmedlem

Jag undervisar på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå i vetenskaplig metod, barn- och ungdomspsykologi, familjeterapi och implementeringsvetenskap.