"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Delprojekt 2: Arbetsmiljö och ledarskap

I delprojekt 2 undersöks hur arbetsmiljön och ledarskap påverkas av implementering av automatisering samt hur detta relaterar till medarbetares hälsa, motivation och prestation. I projektet används en kvasiexperimentell ansats där data samlas bland medarbetare i socialtjänsten före och efter en implementering av automatisering.

Senast uppdaterad: 2024-02-05