"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Arbitrering av QoS-faktorer för uppdragskritiska applikationer i nätverkets utkant

Forskningsprojekt Det digitaliserade samhället ställer allt högre krav på tillförlitlighet, säkerhet och tillgänglighet. Därför utvecklar vi nu avancerade metoder för att öka säkerheten i molnens utkant, exempelvis förmågan att återhämta eller fullständigt evakuera data.

Den snabba teknikutvecklingen ställer höga krav på IT-infrastrukturen. Information kan inte längre lagras på servrar på långt avstånd från användarna. Verksamhetskritiska applikationer kräver en extrem närhet och tillgänglighet till systemet för att fungera. I dagsläget är dessa noder mer eller mindre oskyddade mot yttre påverkan. Därför utvecklar vi nu förmågan att snabbt återskapa eller helt evakuera data inom dessa edge-noder, samtidigt som vi uppfyller höga krav på tillförlitlighet, säkerhet och tillgänglighet.

Projektansvarig

Erik Elmroth
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 86

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-08-01 2027-07-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Externa finansiärer

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Projektbeskrivning

Verksamhetskritiska applikationer i nätverkets utkant kräver extrem tillgänglighet och tillförlitlighet trots att de körs på noder som är oskyddade mot yttre påverkan, såsom väder, olyckor eller sabotage. För att mildra effekterna krävs stöd för dynamiskt skydd och återställning, t.ex. intern återhämtning eller evakuering av hela edge-noden. För sådana situationer kommer infrastrukturen därför att innehålla betydande mängder process- och lagringskapacitet även i edge, för att kunna tillgodose kraven på tillgänglighet och tillförlitlighet, till exempel kontinuerlig säkerhetskopiering i realtid inom noder eller replikering i realtid av processer och data till närliggande noder.

Byta prestanda

En positiv sidoeffekt av utvecklingen är att den ökade tillgången på resurser ger möjligheter till prestandaförbättringar, eftersom systemet då kan byta prestanda mot tillgänglighet och tillförlitlighet när resurserna är tillgängliga. Det kan också vara en möjlighet att öka de framtida marginalerna för överträdelser av tillgänglighets- och tillförlitlighetsbegränsningarna. Med utgångspunkt i risk- och konsekvensanalysen är utmaningen nu att dynamiskt avgöra vilken kapacitet som ska användas för databehandling kontra de olika skydds- och återställningsuppgifterna.

Finansieras av WASP

Projektet finansieras med 4 miljoner SEK av WASP, The Wallenberg AI, Autonomous Distributed Systems and Software Program, Sveriges enskilt största forskningsprogram. 

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-05-02